Dzisiaj rząd zajmie się "małym trójpakiem"

Dzisiaj rząd zajmie się "małym trójpakiem"
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marie-Hélène Cingal, flickr cc-by-2.0

{więcej}Na dzisiejszym posiedzeniu rządu mają zapaść decyzje dotyczące poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego, czyli tzw. małego trójpaku. 

Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma na celu implementowanie do polskiego prawa regulacji unijnych dyrektyw energetycznych. Za opóźnienia w ich przyjęciu Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi. Na stanowisko rządu w sprawie „małego trójpaku” czeka sejmowa podkomisja ds. energetyki, która po akceptacji projektu przez rząd zajmie się jego dalszym procedowaniem. 

REKLAMA

Jedną z najważniejszych regulacji, którą znajdziemy w „małym trójpaku”, jest zobowiązanie operatorów energetycznych do montażu inteligentnych liczników przynajmniej u 80% odbiorców do roku 2020. 

REKLAMA

Wśród zapisów „małego trójpaku” znajdziemy m.in. regulację na temat obliga giełdowego, zgodnie z którym przedsiębiorstwa działające na rynku gazu będą zobowiązane do sprzedaży docelowo przynajmniej 70% gazu poprzez giełdę. W początkowym okresie obowiązek ten ma wynosić 30%. 

Jak informuje wnp.pl, „mały trójpak” zawiera także m.in. zapis zobowiązujący do dostosowania do nowych zasad umów o przyłączenie do sieci energetycznej zawartych przed wejściem w życie nowelizacji. Zgodnie z proponowaną regulacją, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego prawa nie dojdzie do dostosowania umów przyłączeniowych do nowych zasad, będzie to stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy. 
gramwzielone.pl