Świadectwa pochodzenia: łączenie, obrót, rozliczanie

Świadectwa pochodzenia: łączenie, obrót, rozliczanie
Nordex press

Od niedawna funkcjonują nowe przepisy dotyczące systemów wsparcia. Zgodnie z nowatorskimi założeniami rozszerzono mechanizm wsparcia w postaci „zielonych certyfikatów” na wytwarzanie {więcej}biogazu rolniczego i wprowadzanie go do gazowej sieci dystrybucyjnej.

Poza powyższym systemem świadectw pochodzenia objęto energię wytworzoną z metanu uwalnianego z kopalń i gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy. Ponadto w związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi związanymi z możliwością łączenia świadectw pochodzenia dodano nowy przepis, dopuszczający wprost łączenie świadectw pochodzenia.

Procedowane zmiany, to początek procesu budowy systemu prawnego w Polsce, który służyć będzie dynamicznemu rozwojowi OZE, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W związku z mnogością wprowadzonych zmian zapraszamy Państwa na szkolenie pt:

REKLAMA

Mechanizm świadectw pochodzenia. Łączenie, obrót, rozliczanie”, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Atrium Center w Warszawie

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

Wśród głównych zagadnień szkolenia znalazły się:

  • Kierunki zmian prawnych – procedury administracyjne
  • Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz stosowanej w celu ogrzania lub chłodzenia z OZE
  • Rola biomasy, biopaliw i biopłynów w osiągnięciu celów krajowych – zasady zrównoważonego rozwoju
  • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 – 2020
  • Kolory certyfikatów – różnorodność systemu świadectw pochodzenia
  • Koncesjonowanie, a rejestr biogazowy
  • Zasady umarzania świadectw pochodzenia
  • Możliwości i zasady łączenia certyfikatów
  • Postępowanie przed Prezesem URE
  • Zasady nakładania kar administracyjnych


Szkolenie poprowadzi:

REKLAMA

Maciej Jóźwiak 

Adwokat 

Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheads

Maciej Jóźwiak jest adwokatem w zespole sporów sądowych. Bierze udział w prowadzeniu sporów gospodarczych i karnych. Uczestniczy też w postępowaniach sądowych z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Jest prelegentem podczas wielu konferencji oraz autorem publikacji z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska oraz prawa energetycznego, w szczególności handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony :

www.Powermeetings.pl

Kontakt z Organizatorem:

SC Consulting

tel:   +48 22 740 67 80

faks: +48 22 672 95 89

mail: Powermeetings@scc.com.pl
www.Powermeetings.pl

www.SCC.com.pl