Warsztaty nt. Działania 9.6 w Ministerstwie Gospodarki

Warsztaty nt. Działania 9.6 w Ministerstwie Gospodarki
OiMax, flickr cc-by-2.0

Ministerstwo Gospodarki organizuje szkolenie dla potenjalnych beneficjentów konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010.

Celem Działania 9.6 jest budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie instalacji produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Dzialanie 9.6 jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, przedsiębiorców, a także do podmiotów wykonujących usługi publiczne na zlecenie samorządów.

REKLAMA
REKLAMA

Miniamalna wartość projektu, który może być zgłoszony do konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010, to 20 mln zł, a maksymalna dotacja, jaką może otrzymać beneficjent, to 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Ministerstwo Gospodarki, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Działania 9.6, organizuje szkolenie dla jego potencjalnych beneficjentów. Odbędzie się ono w piątek 25 lutego, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10 i potrwają do godziny 16. Ich przedmiotem będą przede wszystkim kwestie związane z systemem i kryteriami wyboru projektów, a także ze sporządzaniem studium wykonalności oraz z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie.