Raport "Renewable Energy in Poland 2011"

Raport "Renewable Energy in Poland 2011"
Micky!, flickr cc-by-2.0

Ukazał się raport Gramwzielone.pl o kondycji energetyki odnawialnej w Polsce, który jest skierowany do zagranicznych inwestorów, a także do wszytkich osób i instytucji zainteresowanych rozwojem OZE w naszym kraju. {więcej}

Poszczególne części raportu opisują dane branże energetyki odnawialnej rozwijające się w naszym kraju w szybszym lub wolniejszym tempie. W raporcie można znaleźć informacje zwłaszcza na temat funkcjonującego w Polsce systemu świadectw pochodzenia, finansowania OZE, a także energetyki wiatrowej, technologii współspalania, biogazowni rolniczych, fotowoltaiki, energii słonecznej termalnej oraz efektywności energetycznej.

REKLAMA

Poszczególne rozdziały raportu opatrzone są komentarzami ekspertów z instytucji związanych z energetyką odnawialną.

REKLAMA

Raport „Renewable Energy in Poland 2011” w wersji PDF trafi do kilku tysięcy zagranicznych ekspertów i instytucji działających w branży zielonej energii głównie z Europy, ale też z Ameryki Północnej i Chin, w tym do specjalistycznych mediów, firm, funduszy kapitałowych, a także do organizacji zrzeszających i reprezentujących poszczególne branże energii odnawialnej.

Raport dostępny jest w zakładce „Raporty” Gramwzielone.pl [kliknij]