Bloomberg: OZE zdominuje inwestycje w energetyce

Bloomberg: OZE zdominuje inwestycje w energetyce
foto: EDP press

{więcej}Jak wynika z raportu Bloomberg New Energy Finance, odnawialne źródła energii mają stanowić aż 70% nowych mocy w globalnej energetyce, które zostaną zainstalowane do roku 2030. 

Jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na prognozy Bloomberga, nakłady inwestycyjne w OZE do 2030 roku wzrosną o 230 proc. i osiągną poziom ok. 630 mld dol. (880 mld dol. w scenariuszu optymistycznym i 470 mld dol. w scenariuszu pesymistycznym). Bloomberg zakada, że rozwój nowych mocy będzie w malejącym stopniu bazował na energetyce konwencjonalnej, a do 2030 roku tylko 25 proc. nowych mocy przybędzie w energetyce bazującej na paliwach kopalnych, a 5 proc. – w energetyce atomowej. 

REKLAMA

Szybki rozwój energetyki odnawialnej ma być możliwy przede wszystkim dzięki wzrostowi konkurencyjności energetyki wiatrowej i słonecznej, w mniejszym stopniu także energetyki wodnej, biomasowej i geotermalnej. Według Bloomberga największy udział we wzroście zainstalowanego potencjału OZE będzie posiadać energetyka wiatrowa (30%), energetyka słoneczna (24%). Analitycy Bloomberga zakładają, że do roku 2030 OZE będzie stanowić połowę globalnych mocy wytwarzających energię elektryczną. Obecnie jest to już ok. 28%.

REKLAMA

Ponadto, zdaniem Bloomberga, branża OZE w coraz mniejszym stopniu będzie napędzana przez wsparcie polityczne, a w coraz większym stopniu jej rozwój ma bazować na konkurencyjności i popycie generowanym bez systemów dopłat. 

Z danymi Bloomberga PAP zestawia prognozy Międzynarodowej Agencji Energii, która zakłada, że do 2030 roku OZE będzie stanowić 57% nowych mocy w globalnej energetyce.  
gramwzielone.pl