Firmy z sektora OZE w drodze na NewConnect

Firmy z sektora OZE w drodze na NewConnect
Bisol press

W dotychczasowej historii NewConnect firmy z branży OZE pozyskały w ramach emisji nowych akcji kapitał o łącznej wartości ponad {więcej}17 mln zł – piszą analitycy Certus Capital.

Rynek NewConnect stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2007 roku z założenia miał być miejscem, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do taniego kapitału. Nowopowstały parkiet stał sie alternatywą dla drogich, trudno dostępnych kredytów bankowych oraz potencjalnych przejęć przez konkurentów z branży, z którymi często wiązała sie utrata kontroli nad firmą.

Brak minimalnych progów dot. wartości przedsiębiorstwa oraz uproszczona i skrócona do minimum procedura formalno-prawna sprawiły, iż zainteresowanie NewConnect przerosło oczekiwania organizatora rynku, którym była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 22.02.2011 r. na małym parkiecie notowanych było 208 spółek, a w samym tylko 2010 roku zadebiutowało 86 przedsiębiorstw.

REKLAMA

W tak licznym gronie emitentów działających na rynku NewConnect  swoją reprezentację posiada  także branża ekoenergii. Wśród spółek działających w tym sektorze możemy wyróżnić zarówno podmioty, które zajmują się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, czy biomasa jak i spółki, których działalność skupia się na budowie infrastruktury i komponentów do wytwarzania energii. W dotychczasowej historii NewConnect firmy z branży OZE pozyskały w ramach emisji nowych akcji kapitał o łącznej wartości ponad 17 mln zł.

Wykres 1 Największe wartości pozyskanego kapitału przez spółki z sektora Eco-energii na NewConnect w okresie 30.08.2007 r. – 22.02.2011 r. (w zł)

Źródło: www.newconnect.pl

REKLAMA

Największe środki z emisji nowych walorów podczas debiutu pozyskała czeska firma BGS Energy Plus, która jest właścicielem biogazowi w Zavidkovicach. W ramach oferty prywatnej spółka otrzymała od inwestorów prawie 7 mln zł kapitału, które przeznaczyła na budowę kolejnych obiektów tego typu na terenie Czech. BGS Energy Plus w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 trzynastokrotnie zwiększyła swoją sprzedaż i zanotowała ośmiokrotną zwyżkę zysku netto.

Kolejną spółką pochodzącą z Czech i jednocześnie pierwszą debiutującą na rynku NewConnect w sektorze ekoenergii była Photon Energy. Jest to jedyne przedsiębiorstwo notowane na platformie NewConnect, które działa w branży energii słonecznej. Spółka w roku 2010 osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 2,489 mld koron czeskich  (392,9 mln zł). To ponad 370% wzrost w porównaniu z rokiem 2009.

Na dalszych pozycjach w zestawieniu kwot pozyskanego kapitału wśród firm z sektora ekoenergii znalazły się: powstała w celu pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych FON Ecology SA, która uzyskane fundusze planowała przeznaczyć na zwiększanie swojego udziału w rynku poprzez przejmowanie działających już na rynku polskim elektrowni wodnych, a także warszawska spółka MEW, która pozyskała z emisji akcji 2,3 mln zł kapitału. Otrzymane środki spółka przeznaczyła na budowę sieci elektrowni wodnych.

Na rynku NewConnect notowana jest także Atlantis Energy SA, która w ramach debiutu pozyskała ponad 1,6 mln zł. W roku 2010 spółka wykazała przychody na poziomie  591 tys. zł co w porównaniu z 2009 r. stanowi ponad 8-krotny wzrost sprzedaży.

Z powyższej listy wynika jasno, iż podmioty notowane na NewConnect, które działają w sektorze ekoenergii wzbudzają duże zainteresowanie inwestorów. Spółki mają zróżnicowane profile działalności, zajmują się pozyskiwaniem energii z  wiatru, biomasy (Atlantis Energy), rozwojem i budową elektrowni słonecznych (Photon Energy) czy też tworzeniem sieci małych elektrowni wodnych (MEW S.A.).

Jak widać, rynek NewConnect okazuje sie być bardzo pojemny pod względem zróżnicowania spółek, a charakterystyka firm z branży OZE sprawia, iż niezmiennie cieszą sie one dużym zainteresowaniem graczy giełdowych. Problem  braku środków na sfinansowanie planowanych inwestycji czy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może być rozwiązany poprzez zasilenie kapitałem zewnętrznym od inwestorów, który to kapitał jest relatywnie tańszy i bardziej dostępny aniżeli klasyczne formy posiłkowania się chociażby kredytem bankowym.

Krzysztof Górka, Olga Kuncik
Analitycy Rynków Finansowych

Certus Capital