67% energii z OZE w 2020 roku?

67% energii z OZE w 2020 roku?
t-solar press

Hiszpański rząd chce zwiększyć udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 67% – mimo, że jednocześnie ogranicza wsparcie dla rodzimych producentów zielonej energii.

Wegług założeń rządu w Madrycie, moc instalacji OZE w Hiszpanii zwiększy się do 70 GW w 2020 roku. Obecnie Hiszpanie posiadają już 42 GW instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Rząd Jose Zapatero liczy na nowe inwestycje zwłaszcza w energetyce wiatrowej, fotowoltaice czy energetyce słonecznej typu CSP – nawet mimo planowanych redukcji stawek feed-in tariff, a także wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych dla operatorów instalacji OZE.

REKLAMA

Połowę mocy instalacji OZE w Hiszpanii stanowią farmy wiatrowe. Obecnie jest tam zainstalowanych ponad 20 GW elektrowni wiatrowych, co stanowi prawie 1/4 całkowitego potencjału energetyki wiatrowej Unii Europejskiej. Dzięki temu udział energetyki wiatrowej w produkcji energii elektrycznej konsumowanej przez Hiszpanów wynosi już 14,5%.

Czytaj więcej o zmianach w systemie wsparcia dla producentów zielonej energii w Hipszanii w artykule: Zyski z farm solarnych w Hiszpanii spadną o 45%.