Stanowisko UPEBI w sprawie prac nad ustawą o OZE

Stanowisko UPEBI w sprawie prac nad ustawą o OZE
Conergy press

{więcej}Już dawno miał wejść w życie, a tylko rozbudził niepotrzebne nadzieje. Prace nad małym trójpakiem energetycznym wciąż się przedłużają. Raz zostaje zaakceptowany, to znów wraca do sejmowej Podkomisji, a branża wciąż czeka – pisze Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). 

3 stycznia br. została utworzona sejmowa Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, co wywołało spore emocje, gdyż przedsiębiorcy z branży OZE znów poczuli, że w ich sprawie coś się wreszcie ruszyło. Nadzieje jednak okazały się złudne, ponieważ po pierwsze, tzw. mały trójpak nie wnosi wiele do sektora zielonej energii, a po drugie, prace nad nim wciąż się przedłużają. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że brak nowelizacji Prawa energetycznego będzie oznaczał opóźnienie wejścia w życie właściwego trójpaku, czyli Prawa energetycznego, Prawa gazowego, Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Ustawy Wprowadzającej. Co więcej, sytuacja ta będzie skutkowała nałożeniem na Polskę kar za niewdrożenie unijnych dyrektyw, bo główną przesłanką nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawodawstwa do wymogów UE, by tym samym oddalić widmo kary finansowej.

Potwierdzeniem obaw jest informacja przekazana przez Ministerstwo Gospodarki, że duży trójpak trafi do Sejmu już po przyjęciu małego. Jednak prace nad tym ostatnim wciąż trwają, a trójpak miał być głosowany podczas posiedzenia Sejmu w dniach 20-22 lutego br. Tymczasem co jakiś czas wychodzi informacja o jego ponownym przepracowaniu przez Podkomisję, przesunięciu daty posiedzeń, zamknięciu prac nad trójpakiem lub wznowieniu spotkań. Cała sytuacja trwa już kilka miesięcy i wygląda na to, że do końca jeszcze daleko.

REKLAMA
REKLAMA

Dnia 9 kwietnia 2013r. pojawiła się wiadomość, że nowelizacja została zaakceptowana przez Rząd, a przepisy które zostaną wdrożone, pozwolą dostosować nasze prawo do wymogów UE i doprowadzą do wycofania skarg przeciw Polsce. To rozbudziło nadzieje, że mały trójpak wkrótce wejdzie w życie. Jednak 19 kwietnia br. Komisja Gospodarki ponownie odesłała projekt do Podkomisji, a tuż przed weekendem majowym do UPEBI dotarła wiadomość, że posiedzenie wyznaczono na 8 maja. Dzień przed spotkaniem zostaliśmy poinformowani, że spotkanie odwołano.

W tej sytuacji zapewnienia Wiceministra Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, że mały trójpak wejdzie w życie jeszcze przed wakacjami, wydają się mało prawdopodobne. Opóźnienia te mogą sporo kosztować nasz kraj, bo zapowiedziane dotkliwe kary finansowe dla Polski, kiedyś w końcu zostaną na nas nałożone. Prace nad małym i dużym trójpakiem powinny przebiegać niezależnie od siebie. Czekamy na wyraźne stanowisko Rządu w tej sprawie oraz przyspieszenie prac. Zdecydowanie potrzebne jest oficjalne spotkanie przedstawicieli branży z ustawodawcami, którzy wreszcie wytłumaczą nam, jak to w końcu z tym małym trójpakiem jest.

UPEBI  – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego