Dotacje na OZE w Zachodniopomorskim

Dotacje na OZE w Zachodniopomorskim
Dong Energy

WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczy 35 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza konkurs o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energiii obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 2” – poinformował WFOŚiGW w Szczecinie.

Konkurs adresowany jest do podmiotów podejmujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty zakładające:

– wytwarzanie energii cieplnej przy wykorzystaniu biomasy o mocy do 20 MWe,

– produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu przy użyciu biomasy w instalacjach o mocy do 3 MWe,

– produkcję energii na farmach wiatrowych o mocy do 10 MW,

– generację energii w elektrowniach wodnych o mocy do 5 MW,

– wysokosprawną kogenerację z wykorzystaniem biomasy,

– ogrzewanie przy zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych,

– budowę farm fotowoltaicznych.

REKLAMA

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 35.000.000,00 zł. Zgłaszać można przedsięwzięcia, których minimalny koszt całkowity nie jest mniejszy niż 500.000,00 zł, a maksymalny koszt całkowity nie przekracza 10.000.000,00 zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki pokrywającej do 75% kosztów projektu, której oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 3% w skali roku. Okres kredytowania pożyczki ustalono na maks. 10 lat, a okres karencji w spłacie rat kapitałowych – na 18 miesięcy od wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30 czerwca  2011 r. w Biurze WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Na podstawie oceny zgłoszonych wniosków WFOŚiGW w Szczecinie do 30 września 2011 r. ogłosi „Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania”. WFOŚiGW w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu, w terminie 30 dni od zakończenia naboru wniosków.