ONZ: nawet 77% zielonej energii w 2050 roku

ONZ: nawet 77% zielonej energii w 2050 roku
woodleywonderworks - NASA-GSFC, flickr cc-by-2.0

W najnowszym raporcie agendy ONZ zajmującej się zmianami klimatu czytamy, że w połowie XXI wieku OZE może zaspokajać nawet {więcej}77% globalnego zapotrzebowania na energię. Jaki może być tego koszt?

Raport poświęcony rozwojowi energetyki odnawialnej przygotował podlegający Organizacji Narodów Zjednoczonych tzw. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

W opracowaniu najnowszego raportu IPCC poświęconego zielonej energii wzięło udział ponad 120 ekspertów – naukowców, ekonomistów i inżynierów, a pod raportem podpisali się przedstawiciele 190 krajów.

REKLAMA

W podsumowaniu raportu jego autorzy wskazali, że energetyka odnawialna staje się coraz istotniejszą dziedziną w globalnym rozwoju, a spadek jej kosztów będzie postępował mimo wzrostu globalnego zapotrzebowania na energię – m.in. dzięki rozwojowi nowych, bardziej efektywnych technologii.

IPCC przestudiował aż 160 możliwych scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w nadchodzących dekadach, a w raporcie skupił się na 4 z nich. Najbardziej optymistyczny ze scenariuszy stanowi, że w 2050 roku ludzkość będzie zaspokająć aż 77% zapotrzebowania na energię korzystając ze źródeł odnawialnych (43% do 2035r.), co pozwoli na redukcję emisji CO2 o 1/3 (uwzględniając ogólny wzrost zużycia energii).

IPCC wskazuje, że niektóre z techologii OZE, takie jak energetyka wiatrowa, słoneczna czy geotermalna, są już teraz, albo wkrótce staną się konkurencyjne kosztowo w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji energii wykorzystujących paliwa kopalne. Jak czytamy w raporcie, tylko w latach 2008-09 potencjał energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na świecie wzrósł odpowiednio o 30 i 50 procent.

Jak informuje IPCC, już teraz energetyka wykorzystująca biomasę, Słońce, wiatr i wodę zaspokaja w ujęciu globalnym ok. 13 procent zapotrzebowania na energię.

REKLAMA

Autorzy raportu wskazują ponadto na ogromny potencjał wciąż słabo rozwiniętych technologii produkcji zielonej energii, takich jak generowanie energii z wykorzystaniem fal morskich.

Specjaliści, którzy brali udział przy tworzeniu raportu, podkreślają, że technologie związane z OZE powinny być stosowane na szerszą skalę zwłaszcza w słabiej rozwiniętych częściach świata, charakteryzujących się brakiem infrastruktury do produkcji i przesyłu energii, dla których odnawialne, autonomiczne źródła energii mogą być doskonałym rozwiązaniem.

Autorzy raportu podkreślają, że szybki rozwój OZE jest niemożliwy bez implementowania przez poszczególne rządy odpowiednich strategii preferujących rozwój energetyki odnawialnej. IPCC podaje przykład Kenii, w której, po wprowadzeniu systemu feed-in tariff, energetyka odnawialna (zwłaszcza fotowoltaika i geotermia) przeżywa dynamiczny rozwój, co upowszechnia dostęp do energii.

Zdaniem ekspertów IPCC, zakładany rozwój energetyki odnawialnej może dać energię elektryczną 1,4 mld osób, które obecnie nie mają do niej dostępu.

W raporcie czytamy ponadto, że decyzje w zakresie sposobów produkcji energii powinny uwzględniać szersze spojrzenie na koszty związane z ich wykorzystaniem. Zdaniem ekspertów IPCC, pod uwagę powinno brać się m.in. koszty będące efektem nadmiernej emisji CO2 i determinujące zwiększone wydatki związane z ochroną zdrowia.

IPCC dodaje, że obok działań poszczególnych rządów, do rozwoju OZE konieczne są także inicjatywy podejmowane na szczeblu ponadnarodowym, które powinny być rozwijane przez takie instytucje jak Bank Światowy czy regionalne banki rozwoju.

Eksperci ONZ pisząc o „zielonej rewolucji”, szacują jednocześnie koszty, które mogą się z nią wiązać. IPCC ocenia, że dynamiczny rozwój OZE do 2030 roku może w ujęciu globalnym kosztować od 3 bln do 12 bln dolarów, jednak podkreśla też, że rozwijając OZE będziemy zmniejszać gigantyczne koszty związane ze spalaniem tradycyjnych paliw. Jak czytamy w raporcie, subsydia do paliw kopalnych to na świecie łącznie nawet 600 mld dolarów rocznie.


D.Ł.