DBB Green Energy wchodzi na giełdę NewConnect

DBB Green Energy wchodzi na giełdę NewConnect
nttrbx, flickr cc-by-2.0

Kolejna firma z branży energii odnawialnej zadebiutuje w tym tygodniu na NewConnect. Czym zajmuje się DBB Green Energy?{więcej}

Pojawienie się DBB Green Energy na platformie giełdowej NewConnect będzie kolejnym debiutem firmy z branży OZE na NC w tym tygodniu. W poniedziałek na NC zadebiutowała działająca w branży produkcji i przetwórstwa biomasy firma Widok Energia, a jej akcje pierwszego dnia notowań wzrosły prawie o 50%.

Firma DBB Green Energy powstała w ubiegłym roku i rozwija technologie w zakresie produkcji energii odnawialnej w procesach oczyszczania ścieków – w tzw. procesie kawitacji.

REKLAMA

 Kawitacją nazywane jest zjawisko powstawania w cieczy obszarów nieciągłości wypełnionych parą lub gazem, wywołane spadkiem ciśnienia do wartości krytycznej. Lokalny spadek ciśnienia w cieczy może być spowodowany wzrostem prędkości przepływu m.in. w skutek przewężenia strugi, opływem ciała zanurzonego w cieczy, uderzeniem strugi w przeszkodę, fale akustyczną itp. Czynnikiem decydującym o powstaniu kawitacji jest zmienne pole ciśnień. W przepływie musi istnieć obszar, w którym ciśnienie spada do wartości bliskiej ciśnieniu pary nasyconej, a następnie wzrasta. W czasie nanosekundowej implozji, temperatura wnętrza zapadającego się pęcherzyka może przekroczyć 5000 stopni K a ciśnienie 1000MPa. Przy dużej skali zjawiska zachodzącego w obłoku kawitacyjnym generowane są znaczne ilości ciepła – wyjaśnia na stojej stronie DBB Green Energy.

W celu wykorzystania zjawiska kawitacji do produkcji energii, DBB Green Energy opracowała tzw. dezintegrator kawitacyjny.

REKLAMA

Firma przekonuje, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zjawiska kawitacji można m.in. poprawić efektywność oczyszczania ścieków, zredukować koszty wywożenia z oczyszczalni biomasy, a także produkować biopaliwa.

 Przy dużej skali zjawiska zachodzącego w obłoku kawitacyjnym generowane są znaczne ilości ciepła. Kawitator może przekształcić z dużą sprawnością energię mechaniczną w cieplną – czytamy na stronie DBB Green Energy.

Udziały w spółce obok DBB Green Energy (1 mln akcji) posiadał także fundusz Venture Capital Poland (350 tys. akcji), który pod koniec 2010 roku odsprzedał je prywatnemu inwestorowi. Natomiast na początku tego roku podwyższono kapitał firmy poprzez emisję dodatkowych akcji.

W debiucie, który zapowiedziano na piątek, 22 lipca, do obrotu wprowadzonych zostanie ponad 1,83 mln akcji serii D.D.Ł.