Sejm przyjął dzisiaj nowelizację Prawa energetycznego, tzw. "mały trójpak"

Sejm przyjął dzisiaj nowelizację Prawa energetycznego, tzw. "mały trójpak"
foto: DrabikPany/flickr cc-by-2.0

{więcej}Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu przegłosowano przyjęcie poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego, którego zapisy mają na celu zaktaulizowanie ustawy Prawo energetyczne o zapisy unijnych dyrektyw energetycznych, w których przyjęciu Polska notuje spore opóźnienie. 

II czytanie poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego odbyło się przedwczoraj. Wobec uwag zgłoszonych do projektu głównie przez klub Ruchu Palikota, projekt został ponownie skierowany do prac w sejmowej Komisji Gospodarki, która poprawki wczoraj odrzuciła. 

Poprawki, o których wniesienie wnioskowali posłowie Ruchu Palikota zakładały m.in. zwolnienie prosumentów z obowiązku zakładania działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Poprawki dotyczyły też  publikacji informacji o rynku zielonych certyfikatów.

REKLAMA
REKLAMA

Projekt małego trójpaku powrócił dzisiaj na plenarne posiedzenie Sejmu i został przegłosowany. W dzisiejszym głosowaniu za przyjęciem małego trójpaku głosowało 258 posłów, przeciwko było 167, a 5 wstrzymało się od głosu. Projekt małego trójpaku zostanie teraz skierowany do prac w Senacie.

Czytaj więcej o najistotniejszych zmianach w Prawie energetycznym, które wprowadzi mały trójpak, w artykule: Komisja Gospodarki przegłosowała mały trójpak energetyczny. Najistotniejsze regulacje

gramwzielone.pl