Jest projekt ustawy o emisji SO2 i NOx

Jest projekt ustawy o emisji SO2 i NOx
kogakure, flickr cc-by-2.0

Rząd przyjął projekt ustawy o emisji SO2 i NOx w energetyce. Ustawa będzie miała duże znaczenie m.in. dla{więcej} produkcji energii z wykorzystaniem coraz popularniejszej technologii współspalania biomasy.

Celem ustawy będzie wprowadzenie w Polsce systemu handlu emisjami dwutlenku siarki i tlenków azotu, co ma prowadzić do redukcji emisji i osiągnięcia przez Polskę do 2015 roku norm nałożonych przez Unię Europejską w dyrektywie 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji z dużych źródeł spalania paliw. W dyrektywie wskazano limity w zakresie emisji, a także derogacje, z których mogą korzystać poszczególne kraje, a które w zakresie SO2 wygasną właśnie w 2015 roku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie ustawy na operatorach elektrowni, ciepłowni czy elektrociepłowni spocznie obowiązek określania dla poszczególnych instalacji rocznych limitów emisji SO2 i NOx – na podstawie poziomów wskazywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

REKLAMA
REKLAMA

Operatorzy isntalacji będą rozliczać się z dokonanych emisji w porównaniu z wyznaczonymi limitami. Limity będą odpowiadać liczbie przyznanych uprawnień, których rejestr będzie prowadzony przez KOBiZE. Jak informuje Cire.pl, instytucja ta będzie także gromadziła dane dotyczące produkcji energii elektrycznej brutto i energii cieplnej netto.

– W celu ułatwienia oceny przez elektrownie i ciepłownie możliwości wypełnienia limitów w pierwszym roku sprawozdawczym, KOBiZE udostępni z wyprzedzeniem wskaźniki emisji SO2 i NOx dla roku 2011. Na tej podstawie można wyliczyć orientacyjny roczny wskaźnik pułapowy, jaki zostanie ogłoszony w 2013 r. (dzieląc pułap krajowy obowiązujący w 2012 r. przez produkcję krajową z 2011 r.). Ten wskaźnik w połączeniu z publikowanymi co miesiąc wskaźnikami bieżącymi emisji (określanymi narastająco co miesiąc i obrazującymi aktualny stan emisji w połączeniu z produkcją energii od początku roku) dostarczy operatorom informacje do planowania z wyprzedzeniem działań związanych z produkcją i ograniczaniem emisji – informuje Cire.pl.

W projekcie ustawy znajdują się ponadto zapisy mówiące o karach za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie m.in. sprawozdań do KOBiZE czy rozliczania emisji.d.ł.