Enea zwiększy inwestycje w OZE

Enea zwiększy inwestycje w OZE
PowerWind

Enea chce zwiększać swój potencjał produkcyjny m.in. poprzez wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii.

W zakresie produkcji zielonej energii koncern energetyczny chce skupić się na inwestycjach w farmy wiatrowe i biogazownie – zarówno poprzez przejmowanie już rozpoczętych projektów, które znajdują się na różnych etapach realizacji, ale także poprzez inwestycje typu green-field.

W swoim komunikacie Enea precyzuje sposób potencjalnych przejęć inwestycji w OZE. Przejęcia mogą dotyczyć m.in. projektów realizowanych w części przez podmiot trzeci na zasadzie usługi deweloperskiej, projektów realizowanych przez podmioty trzecie przed uzyskaniem pozwoleń na budowę, inwestycji realizowanych przez spółki celowe po uzyskaniu pozwoleń budowlanych, a także gotowych projektów wykonanych „pod klucz”.

REKLAMA

Firma nie chce jednak poprzestawać na nowych inwestycjach w energetyce konwencjonalnej. Chodzi m.in. o budowę nowych kotłów w Elektrowni Kozienice. Enea przejęła Elektrownię Kozienice w 2007 roku. Produkcja energii bazuje tam na spalaniu węgla kamiennego, ale po przejęciu w Kozienicach systematycznie rośnie udział spalania biomasy.

REKLAMA

– Przedstawiciele Enei zapowiadają także inwestycje w kogenerację. – W najbliższych latach planujemy nabywanie elektrociepłowni. Nabyte do tej pory przez nas ciepłownie mają być modernizowane i przekształcane w elektrociepłownie, w tym również w opalane biomasą, które będą wytwarzać energię elektryczną i cieplną w kogeneracji, co umożliwi nam uzyskanie dodatkowych świadectw pochodzenia energii – wnp.pl powołuje się na komunikat Enei.

W tym roku firma ma zainwestować, w tym za pośrednictwem Enei Operator, w sumie 1,6 mld zł, z czego 8,1 mln zł zostanie wydane na przejęcia gotowych projektów, ale tylko 282 tys. zł na przyłączanie nowych źródeł energii.

Enea zapowiada także opracowanie długofalowej strategii realizacji obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej z OZE, czyli tzw. zielonych certyfikatów.


D.Ł.