Polskie zielone technologie do Rosji

Polskie zielone technologie do Rosji
heliostar

Za sprawą projektu Ministerstwa Środowiska „GreenEvo” polskie firmy z branży energii odnawialnej promowały swoje produkty w Rosji.

Z Rosji powróciła polska misja handlowa złożona z przedstawicieli firm-laureatów projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Delegacja czternastu firm oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na czele z Podsekretarzem Stanu Bernardem Błaszczykiem prezentowali rosyjskim przedsiębiorcom polskie technologie prośrodowiskowe.

W dniach 4-7 września 2011 r. delegacja firm-laureatów projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii wzięła udział w misji handlowej do Rosji. Wyjazd miał na celu promocję projektu GreenEvo w Obwodzie Kałuskim, Obwodzie Moskiewskim i Ambasadzie RP w Moskwie.

REKLAMA
REKLAMA

Podsekretarz Stanu Bernard Błaszczyk zaprezentował działania podejmowane przez Ministerstwo Środowiska, mające na celu wspieranie innowacyjnych, sprawdzonych technologii prośrodowiskowych, dostarczających gwarantowanej jakości i transfer tychże rozwiązań zagranicę.

Ważnym elementem spotkań w Obwodzie Kałuskim i Obwodzie Moskiewskim były zorganizowane sesje matchmakingowe, w których wzięło udział ponad 100 firm z terenu Rosji. Spotkania te były okazją do nawiązania partnerskich kontaktów handlowych i prowadzenia rozmów na temat rozwoju bilateralnych stosunków z przedstawicielami rosyjskiego biznesu.

W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele firm: Asket Roman Długi; PPUH MARBET-WIL Sp. z o.o.; ATON-HT S.A.; CHEMADEX S.A.; CTE Carbotech Engineering; Dagas Sp. z o.o.; Ekotop Roman Sobczyk; Fu-Wi Sp. z o.o.; Multichem Eko Sp. z o.o.; POL-MOT Warfama S.A.; PROCOM SYSTEM S.A.; PROTE Technologie dla  Środowiska Sp. z o.o.; Redor Sp. z o.o. ; WSK Kraków Sp. z o.o.