W 2017 r. w Polsce zabraknie prądu?

http://wyborcza.biz/Energetyka/1,129200,14399548,Czy_zima_2017_r__zabraknie_w_Polsce_pradu_.html#BoxSlotII3img

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/532790,1036743-Polsce-grozi-niedobor-mocy-energetycznych.html

REKLAMA