"RZ" o problemach z małym trójpakiem

"RZ" o problemach z małym trójpakiem
RWE press

{więcej}Nowelizacja prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak, została przyjęta przez parlament pod koniec ubiegłego miesiąca i w ciągu najbliższych dni powinna doczekać się podpisu prezydenta. Zdaniem „Rzeczpospolitej” ustawa ma jednak braki. 

Mały trójpak został przygotowany przez posłów koalicji z myślą o uniknięciu kar, które grożą Polsce za opóźnienia we wdrożeniu do polskiego prawa zapisów unijnych dyrektyw energetycznych. „RZ” zwraca jednak uwagę, że mały trójpak wobec braku określonych regulacji może nie uchronić Polski przed karami, które może nałożyć na nasz kraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 

REKLAMA

Jak informuje dzisiaj „RZ”, problemy zgłasza m.in. branża wodno-kanalizacyjna, która zwraca uwagę, że za zieloną energię w małym trójpaku nie została uznana energia produkowana z biogazu pozyskiwanego ze ścieków. W efekcie – zdaniem przestawicieli branży – możemy spodziewać się podwyżek opłat za oczyszczanie ścieków sięgających nawet do 15 zł miesięcznie na jedno gospodarstwo domowe. 

REKLAMA

– Dopóki nie ma w Polsce odpowiednich regulacji i perspektyw ekonomicznych, rodzimi przedsiębiorcy nie będą zainteresowani wykorzystywaniem produktów pozyskanych z przetworzenia osadów ściekowych. Dzisiaj ani cegielnie, ani elektrownie  nie widzą w nich źródła energii ani tym bardziej potencjalnego dochodu – „RZ” cytuje Dorotę Jakutę, dyrektora Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. 

W dzisiejszym artykule nt. małego trójpaku „RZ” zwraca uwagę także na niejasne przepisy w zakresie zwolnień z obowiązku zakupu zielonych certyfikatów przez najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa. Zapisy wprowadzające zwolnienia znalazły się w małym trójpaku. – (…) przepisy są dość skomplikowane. Jeśli firmy nie przygotuję się na zmianę przepisów, mogą zapłacić za zieloną energię podwójnie – raz na podstawie dotychczasowych umów ze sprzedawcami, a drugi – rozliczając się z zielonych certyfikatów na nowych zasadach – informuje „Rzeczpospolita”. 
gramwzielone.pl