Green Power 2011: Pawlak o szansach zielonej energii

Green Power 2011: Pawlak o szansach zielonej energii
FriendsOfEurope, flickr cc-by-2.0

Podczas wczorajszego wystąpienia na Kongresie Green Power 2011 swoimi uwagami na temat perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej podzielił się wicepremier Waldemar Pawlak.{więcej}

Szef rosortu gospodarki otwierając Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011 wskazał na potencjał tkwiący w energetyce rozproszonej, realizowanej na mniejszą skalę – w przeciwieństwie do „dużych, kosztownych i długotrwałych inwestycji centralnych”. – Jeśli energia produkowana jest blisko domu, tam, gdzie jest zużywana, to takie rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze – PAP cytuje Waldemara Pawlaka.

REKLAMA

Minister Gospodarki podkreślił ponadto, że szybszy rozwój OZE w naszym kraju wymaga większego otwarcia finansistów na inewstycje w zieloną energię, a także – „z technicznego punktu widzenia” – stworzenia możliwości magazynowania eneergii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Dzisiaj drugi dzień Kongresu. Gramwzielone.pl jest patronem medialnym Green Power 2011.

gr