Brak decyzji w sprawie backloadingu spowodował wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Brak decyzji w sprawie backloadingu spowodował wzrost cen uprawnień do emisji CO2
FaceMePLS/ flickr cc-by-2.0

{więcej}W sierpniu obserwowaliśmy niewielkie wahania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przy współczynniku zmienności cen na poziomie 2,21 proc. ich wartość zmieniała się w przedziale 4,29-4,59 euro, przy czym miesięczne maksimum cenowe zostało odnotowane w ostatnich dniach sierpnia.

REKLAMA

Na przestrzeni miesiąca właściciela zmieniło łącznie ponad 43,32 mln EUA, z czego ponad 77 proc. poprzez aukcje organizowane przez giełdy EEX oraz ICE. Na uwagę zasługuje fakt, iż sierpniowe wolumeny aukcyjne były 2,2 x mniejsze niż w miesiącach wcześniejszych. Mimo iż rozkład ilości uprawnień oferowanych na aukcjach był znany na początku roku i redukcja sierpniowych wolumenów na rynku pierwotnym nie była zaskoczeniem dla uczestników rynku, to jednak w połączeniu z opóźnianiem terminu przydziałów darmowych jednostek skutkowała niewielkim wzrostem ich wartości.
 
Na rynku brakuje informacji co do kierunku zmian regulacyjnych rynku carbon. Otwarta sprawa wielokrotnie negocjowanego i przegłosowywanego głośnego planu Komisji Europejskiej, polegającego na przesunięciu 900 mln uprawnień do emisji CO2 (EUA) z lat 2013-2015 na późniejszy okres trzeciej fazy rozliczeniowej Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) staje się coraz mniej prawdopodobna. Od lipcowego głosowania Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażono aprobatę dla interwencji stosunkiem głosów 344/311, trwają rozważania o możliwym terminie dalszych działań. Do tej pory większość analityków  oczekiwała konkretnych decyzji tuż po niemieckich wyborach parlamentarnych, jednak w międzyczasie pojawiły się informacje, iż najprawdopodobniej kolejne państwa opóźnią podjęcie decyzji w tej w sprawie. Tymi państwami okazały się Czechy i Bułgaria. W Czechach rozwiązano Parlament, a nowe wybory prawdopodobnie odbędą się dopiero pod koniec października. Czechy są jednym z ośmiu państw, które dotychczas nie opowiedziały się po żadnej ze stron.
 
Ważną informacją mogącą mieć wpływ na kształtowanie się cen jednostek EUA do końca 2013 r. jest ogłoszenie terminarza polskich aukcji. Zgodnie z komunikatem KOBIZE, począwszy od 16 września co poniedziałek na tymczasowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez Europejską Giełdę Energii (EEX) z siedzibą w Lipsku odbywać się będą dodatkowe sesje. Aukcje polskich uprawnień do emisji będą prowadzone niezależnie od aukcji prowadzonych przez EEX w imieniu Komisji Europejskiej i 24 państw członkowskich. Wolumen sprzedaży na każdej aukcji wyniesie około 3 660 tys. uprawnień EUA, co oznacza, że w ramach 14 aukcji w 2013 r. Polska sprzeda w sumie 51 249 500 uprawnień EUA.
 
W sierpniu na rynku pojawiła się także informacja, iż Komisja Europejska zbiera dodatkowe dane na temat alternatywnej możliwości interwencji na rynku carbon. Działanie miałoby dotyczyć okresowego dostosowywania liczby uprawnień do emisji CO2 w całym systemie. Zdaniem obserwatorów rynku realizacja takiego scenariusza mogłaby oznaczać wprowadzenie przez Unię Europejską banku centralnego jednostek carbon. W ten sposób Komisja miałaby możliwość regulowania ilości jednostek na rynku, tym samym mogłaby wpływać na cenę jednostek regulując jej poziom, tak aby koszt ochrony środowiska był optymalny ekonomicznie dla europejskiej gospodarki.
 
W kolejnym miesiącu prawdopodobne wydaje się utrzymanie trwającego od początku lipca trendu wzrostowego. Od czasu czterodniowej korekty występującej zaraz po głosowaniu nad backloadingiem, wartość uprawnień systematycznie rośnie. Należy pamiętać, że ewentualne wzrosty cen spowodowane obniżeniem przydziałów darmowych uprawnień będą odsuwać w czasie i obniżać szanse na realizację backloadingu. Obecnie uprawnienia oferowane w grudniowych kontraktach terminowych notowanych na giełdzie ICE sprzedawane są nawet po 5,30 euro, zaledwie 9 centów poniżej obowiązującego poziomu oporu. Przełamanie bariery 5,39 euro za uprawnienie może dać zielone światło do dalszych wzrostów.
 
Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. 

REKLAMA