Firma z branży OZE wyemituje obligacje na 20 mln zł

Firma z branży OZE wyemituje obligacje na 20 mln zł
Biom.cz, wikimedia cc-by-2.0

Fundusz BBI Zeneris NFI, który za pośrednictwem swoich spółek zależnych działa w kilku branżach energetyki odnawialnej, zamierza sfinansować część ze swoich projektów poprzez emisję obligacji.

BBI Zeneris NFI realizuje projekty w branży energii odnawialnej za pośrednictwem swoich spółek celowych, do których należą m.in.: Ozen Plus (biomasa stała), Biogaz Zeneris, Biogaz Zeneris Tech, Biogazownia Bielany (branża biogazowa), Elektrownie Wodne Zeneris (hydroenergetyka), Viatron (energia wiatrowa). Obecnie wartość kapitałów własnych Funduszu to ok. 181,7 mln zł, z czego 96 mln zł wynoszą dotacje (51,5 mln zł dotacji wypłaconych i 44,5 mln zł dotacji przyznanych).

REKLAMA

Dwuletnie obligacje BBI Zeneris NFI wprowadzi do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Całkowita wartość nominalna emitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 20 mln zł. Spółka nie ujawniła, na jaki cel chce pozyskać kapitał.

REKLAMA

Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 5 tysięcy obligacji. Nominalna wartość, a zarazem cena emisyjna każdej pojedynczej obligacji to 1.000 zł. Obligacje będą oprocentowane zmiennym WIBOR 6M, do którego zostanie doliczona marża, której wysokość ma zostać ustalona najpóźniej pierwszego dnia roboczego terminu składnia ofert nabycia. Wykup obligacji przewidziano na dzień 18 grudnia 2013 roku.

gr