Ustawa o OZE spowolni rozwój energetyki wiatrowej?

Ustawa o OZE spowolni rozwój energetyki wiatrowej?
Windtech press

Zdaniem Polskiego Stworzyszenia Energetyki Wiatrowej, zapisy przyjęte w projekcie ustawy o energii odnawialnej mogą zagrozić dalszemu rozwojowi farm wiatrowych w Polsce. {więcej}

Według Krzysztofa Prasałka, prezesa PSEW, proponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmniejszenie wsparcia dla energetyki wiatrowej do 0,7 świadectwa pochodzenia (około 192 zł/MWh) przy obecnym wsparciu w postaci zielonego certyfikatu wartego około 270 zł/MWh, a także zwiększenie ryzyka inwestycyjnenego, zagrozi rozwojowi energetyki wiatrowej i uniemożliwi osiągnięcie celów przyjętych w Krajowym Planie Działań na rzecz OZE.

REKLAMA

Jak przekonuje prezes PSEW, to właśnie energetyka wiatrowa jest najbardziej stabilną i wydajną technologią OZE i aby podtrzymać jej szybki rozwój, działające już farmy wiatrowe powinny w dalszym ciągu otrzymywać obecny poziom wsparcia „przez najbliższe 3-5 lat”.

REKLAMA

Projekt ustawy o OZE jest już na etapie konsultacji społecznych. Według Ministerstwa Gospodarki, nie powinny one potrwać dłużej niż 2 miesiące. – PSEW ma nadzieję, że Ministerstwo Gospodarki poświęci na nie więcej niż 30 dni. Temat ten jest na tyle poważny, że zasługuje na wypracowanie najlepszych rozwiązań, które stworzą stabilne podstawy do rozwoju sektora czystej energii w Polsce – mówi na łamach wnp.pl Krzysztof Prasałek.

gr