Magazynowanie energii konieczne do rozwoju energii odnawialnej

Magazynowanie energii konieczne do rozwoju energii odnawialnej
......

Systemy magazynowania energii są sposobem na upowszechnienie odnawialnych źródeł energii. Przed wprowadzeniem systemów magazynowania energii na masową skalę trzeba jednak {więcej}rozwiązać wiele problemów- piszą analitycy Frost & Sullivan. 


Systemy magazynowania energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju szeregu sektorów, w tym motoryzacji, stabilizacji sieci energetycznych, sieci inteligentnych (smart grids), zasilania awaryjnego, urządzeń przenośnych. Działające na wielką skalę, niezawodne i trwałe technologie magazynowania energii elektrycznej przyczynią się do szerszego wykorzystywania i zwiększenia komercyjnej atrakcyjności odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim źródeł o charakterze przerywanym, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. 


W nowej analizie Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Technologie magazynowania energii elektrycznej: penetracja rynku i harmonogram działań (ang. Electricity Storage Technologies: Market Penetration and Roadmapping) wykazano, że systemy magazynowania energii elektrycznej są wpisane w strategie rozwoju przedsiębiorstw rozwijających metody eksploatacji odnawialnych źródeł energii o charakterze przerywanym, firm produkujących pojazdy elektryczne, a także operatorów sieci i dostawców energii. 

– Najważniejsze czynniki, które motywują rozwój systemów magazynowania energii elektrycznej, to stabilność i niezawodność sieci energetycznej, masowa integracja instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o charakterze przerywanym, racjonalizacja wykorzystania zasobów energetycznych, deficyt paliw kopalnych oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – wymienia Tomasz Kamiński, analityk grupy Technical Insights z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan. –Technologie magazynowania energii elektrycznej będą nieodłącznym elementem inteligentnych sieci (ang. smart grid) i rozproszonych systemów wytwarzania energii w przyszłości. 


Wśród różnych systemów magazynowania energii elektrycznej największym zainteresowaniem będą się cieszyły zaawansowane akumulatory. Wynika to z możliwości ich elastycznego wykorzystywania w równoważeniu obciążenia sieci i przy podłączaniu generatorów energii ze  źródeł odnawialnych o charakterze przerywanym do głównej sieci elektroenergetycznej. 

– Wyniki badania przeprowadzonego przez Frost & Sullivan wskazują, że przez najbliższe 5-7 lat najważniejszą rolę w systemach magazynowania energii elektrycznej będą odgrywały akumulatory litowo-jonowe – twierdzi Kamiński. – Technologia ta będzie znajdować zastosowanie przede wszystkim i w dużej mierze w pojazdach elektrycznych. 


Na uwagę zasługują także koła zamachowe i systemy magazynowania energii za pomocą sprężonego powietrza (ang. Compressed Air Energy Storage, CAES). Przewiduje się, że zaawansowane CAES wykorzystujące przemianę adiabatyczną będą odgrywały ważną rolę w umożliwieniu bezpiecznego podłączania dużych farm wiatrowych do głównej sieci elektroenergetycznej w racjonalny ekonomicznie sposób. 

– Niemniej jednak wszystkie te systemy wciąż znajdują się jeszcze w fazie rozwoju (zaawansowane akumulatory) lub nie są dostatecznie dopracowane (CAES) – wyjaśnia Kamiński. – Obecnie jedynym w pełni komercyjnie dostępnym i opłacalnym systemem magazynowania są elektrownie szczytowo-pompowe, których wykorzystanie jest ograniczone z uwagi wymóg lokalizowania takich instalacji w pobliżu wielkich zbiorników wodnych. 


Zanim technologie magazynowania energii elektrycznej przyjmą się w masowej skali trzeba rozwiązać pewne problemy techniczne. Inwestorzy i firmy rozwijające odpowiednie technologie już pracują nad nowymi związkami chemicznymi dążąc do optymalizacji trwałości akumulatorów i gęstości energetycznej. Jeżeli dodatkowo uda się też skrócić czas ładowania akumulatorów, wzrośnie szansa na upowszechnienie się technologii akumulatorowych w branży motoryzacyjnej i sieciach elektroenergetycznych. 


Kolejnym poważnym problemem jest początkowy koszt technologii magazynowania. Przedmiotem dalszych badań i prac rozwojowych powinno być zwiększanie gęstości energetycznej i obniżanie początkowych kosztów poprzez zdecydowane zwiększenie produkcji. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność stosowania systemów magazynowania energii elektrycznej w różnychaplikacjach. 

– Przyspieszenie rozwoju systemów magazynowania energii elektrycznej będzie zależało także od zrozumienia i skutecznego rozwiązania problemów napotykanych w poszczególnych zastosowaniach – podsumowuje Kamiński.

REKLAMA
REKLAMA

Frost & Sullivan