PGNiG chce inwestować w energię odnawialną

PGNiG chce inwestować w energię odnawialną
.....

PGNiG po wejściu na Towarową Giełdę Energii zapowiada inwestycje m.in. w {więcej}farmy wiatrowe i biogazownie.

PGNiG Energia, spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, rozpoczęła od 31 stycznia 2012 roku handel energią i uprawnieniami do emisji CO2 na Towarowej Giełdzie Energii.

PGNiG Energia została dopuszczona przez Zarząd TGE do rozpoczęcia działań od 31 stycznia 2012 roku na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym, Rynku Uprawnień do Emisji oraz Rynku Dnia Następnego i Bieżącego.

REKLAMA
REKLAMA

Założona w 2009 roku PGNiG Energia ma wspierać PGNiG SA w przygotowaniu i realizacji projektów  inwestycyjnych w źródła  wytwórcze. Ponadto spółka będzie samodzielnie realizować projekty inwestycyjne w mniejszej skali obejmujące przede wszystkim budowę źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych.

PGNiG Energia będzie odpowiadać za realizację inwestycji w małe źródła kogeneracyjne pracujące w oparciu o paliwa gazowe, znajdujące się poza obszarem Aglomeracji Warszawskiej. Ponadto, spółka będzie inwestować w źródła interwencyjne tj. elektrownie gazowe pracujące na potrzeby stabilizacji pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz w energetykę odnawialną (biogazownie i farmy wiatrowe).

Zadaniem PGNiG Energia jest również prowadzenie działalności operacyjnej w zakresie hurtowego handlu energią elektryczną oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby własne GK PGNiG.

źródło: PGNiG S.A.