Nowa wersja rozporządzenia dla OZE na 2012 r.

Nowa wersja rozporządzenia dla OZE na 2012 r.
EGL press

Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało nową wersję rozporządzenia regulującego kwestię obowiązku zakupu energii z OZE i systemu zielonych certyfikatów. {więcej}

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzeniaświadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektryczneji ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązkupotwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznejwytworzonej w odnawialnym źródle energii” jest projektem zgodnym z obecnym Prawem Energetycznym i nie wprowadza oczekiwanych przez branżę OZE współczynników korygujących i ich wartości.

REKLAMA

Niemniej jednak, istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia MG poświęconego systemowi świadectw pochodzenia jest przedłużenie do roku 2021 i podniesienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia w zamian opłat zastępczych przez dystrybutorów energetycznych w kolejnych latach do poziomu: 2012 – 10,4%, 2013 – 12%, 2014 – 13%, 2015 – 14%, 2016 – 15%, 2017 – 16%, 2018 – 17%, 2019 – 18%, 2020 – 19%, 2021 – 20%.

REKLAMA

Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest tutaj [PDF].

 

Czytaj więcej na temat nowego systemu zielonych certyfikatów na Gramwzielone.pl w artykule:Opłata zastępcza w nowej ustawie o OZE