Procedura przyłączania do sieci. Spór z operatorem

Procedura przyłączania do sieci. Spór z operatorem
PGE press

Zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z przłączaniem do sieci odnawialnych źródeł energii.

Most Wanted! Conferences wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora energetycznego, który realizuje bądź zamierza realizować projekty wytwórcze w sektorze elektroenergetycznym, albo też zajmuje się zagadnieniem przyłączenia do sieci z perspektywy operatorów systemów elektroenergetycznych, zaprasza Państwa na warsztat praktyczny: Procedura przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. Spór z Operatorem.

W ramach warsztatu nasi Eksperci oferują praktyczną wiedzę zarówno z obszaru związanego z przyłączeniem realizowanym w drodze umowy stron, jak i z obszaru sporów o zawarcie umowy przyłączeniowej przed Prezesem URE. Wiedza ta obejmuje m.in. zasady i koszty przyłączenia, zdefiniowanie sytuacji w których przedsiębiorstwo sieciowe może odmówić przyłączenia, zasady rozdziału kosztów przyłączenia, pożądaną treść umowy o przyłączenie, a także podstawowe uprawnienia i obowiązki inwestorów, przedsiębiorstw sieciowych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uzupełnieniem warsztatów jest ocena planowanych nowych regulacji w obszarze przyłączania wytwórców do sieci.

REKLAMA

Spotkanie zakończy rozdanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie wiedzy z danej tematyki.

EKSPERCI:

 

– Grzegorz Filipowicz, prawnik, Kancelaria Norton Rose

– Dr Zdzisław Muras, dr nauk prawnych, ekspert

– Dariusz Turek, radca prawny, Kancelaria Norton Rose

REKLAMA

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

– Jaka jest procedura przyłączenia do systemu elektroenergetycznego?

– Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu zagadnienia przyłączania obiektów   wytwórczych do systemu elektroenergetycznego;

– Obowiązek przyłączenia do sieci – stany faktyczne, w których istnieje obowiązek przyłączenia do sieci;

– Opłata za przyłączenie i zaliczka – sposób ich ustalenia oraz zagadnienia praktyczne związane z jej wyliczaniem;

– Zmiany wynikające z proponowanych zapisów nowego Prawa energetycznego –   omówienie;

– Spór z Operatorem

– Podstawowe sytuacje, w których możliwe jest wejście w spór z operatorem sieci – pojęcie „odmowy przyłączenia do sieci” w praktyce;

– Istotne elementy propozycji treści projektu umowy o przyłączenie składanego  przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w postępowaniu przed  Prezesem URE;

– Podstawowe elementy i opis przebiegu postępowania administracyjnego przed  Prezesem URE – zakres zaangażowania stron;

– Treść decyzji ustalającej obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie;

– Procedura odwoławcza, wnioski z orzecznictwa sądowego;

– Zasady i koszty przyłączania źródeł wytwórczych do sieci

– Zakres regulacji zawarty w nowym prawie energetycznym;

– Rozwiązania szczególne określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii;

– Koszty przyłączenia do sieci dziś – najnowsze orzecznictwo.

 

Szczegółowe informacje:

Aleksandra Sztandera

asztandera@mostwanted.pl

Fax: (+48 22) 825 00 88 wew.121

Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 120

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz pobrania formularza zgłoszeniowego:www.konferencje.mostwanted.pl/przylaczanie_do_systemu_elektroenergetycznego