IEO chce powrotu do poprzedniego projektu ustawy o OZE z października 2012 r.

IEO chce powrotu do poprzedniego projektu ustawy o OZE z października 2012 r.
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

{więcej}Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił stanowisko do nowego projektu ustawy o OZE, w którym argumentuje, że jego przyjęcie nie zapewni spełnienia założeń unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. IEO postuluje powrót do poprzedniego projektu ustawy z października 2012 r. 

Zdaniem IEO, nowy projekt ustawy o OZE nie gwarantuje m.in. racjonalnego wykorzystania źródeł odnawialnych ze względu na proponowane „wspieranie jej przepisami niezrównoważonego wykorzystania krajowych odnawialnych źródeł energii i importu biomasy”, a także nie zapewnia optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło i chłód, ponieważ „regulacja zawęzi możliwość wyboru i stosowania najbardziej lokalnie adekwatnych technologii oraz w istocie w ogóle nie wspiera produkcji ciepła i chłodu z OZE”. Instytut zwraca też uwagę na niespełnienie przez proponowane przez Ministerstwo Gospodarki regulacje kryterium podnoszenia innowacyjności, gdyż „regulacja zablokuje rozwój nowych technologii i utrudni możliwość produkcji urządzeń w tym zakresie”.

IEO podkreśla, że nowy projekt ustawy o OZE bazuje w dużej mierze na projekcie ustawy z października 2012 r., a wprowadzone do niego zmian – w tym przyjęcie systemu aukcyjnego i rezygnacja z taryf stałych – „jest niewłaściwe, powoduje bowiem chaos, brak przejrzystości i zaburzenie ciągu logicznego tekstu, pierwotnie dostosowanego do innego systemu”. 

REKLAMA
REKLAMA

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca ponadto uwagę, że przyjęcie zaproponowanego projektu ustawy z 12 listopada 2013 r. „stawia pod znakiem zapytania realność wdrożenia Krajowego planu działań w zakresie odnawialnych źródeł energii (KPD), a tym samym dyrektywy 2009/28/WE o promocji odnawialnych źródeł energii”. 

Pełna treść stanowiska IEO ws. projektu ustawy o OZE [PDF]

gramwzielone.pl