Wyniki Polish Energy Partners za 2011 r.

Wyniki Polish Energy Partners za 2011 r.
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Jedna z aktywniejszych firm w branżach energii wiatrowej i biomasy przedstawiła wyniki finansowe za 2011 roku. {więcej}

W ubiegłym roku spółka Polish Energy Partners (PEP) zanotowała 69,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto – o 8,07 mln więcej niż w roku 2010. PEP zakończył 2011 roku zyskiem operacyjnym wynoszącym 93,45 mln zł, a skonsolidowane przychody firmy wyniosły 215,96 mln zł w porównaniu do 175,97 mln zł w roku 2010.

W ostatnim czasie PEP oddał do użytku dwie farmy wiatrowe Łukaszów i Modlikowice, których moc to odpowiednio 24 i 34 MW, i które są jednocześnie pierwszymi farmami wiatrowymi w południowo-zachodniej Polsce.

REKLAMA
REKLAMA

W sumie PEP pracuje nad projektami farm wiatrowych o łącznej mocy 760 MW. Spółka działa także w branży biomasowej, w której posiada instalacje o łącznej mocy 201 MWt i 103 MWe.

Czytaj o kolejnych planach PEP w zakresie inwestycji w energetykę odnawialną na Gramwzielone.pl w artykule: PEP podał plany rozwoju farm wiatrowych


red. gramwzielone.pl