W 2013 r. dzięki OZE Hiszpania zaoszczędziła 2,7 mld euro na imporcie paliw kopalnych

W 2013 r. dzięki OZE Hiszpania zaoszczędziła 2,7 mld euro na imporcie paliw kopalnych
Nordex press

{więcej}W 2013 roku po raz pierwszy energia wiatrowa była największym składnikiem hiszpańskiego miksu energetycznego, a udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii w Hiszpanii w mijającym roku przekroczył 42%. 

Jak podał hiszpański operator sieci energetycznych Red Electrica de Espana (REE), farmy wiatrowe dostarczyły 246,17 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 21,1% energii wyprodukowanej ogółem w Hiszpanii w mijającym roku. 

Energetyka wiatrowa wyprzedziła tym samym energetykę atomową, która dostarczyła 21% energii wyprodukowanej w Hiszpanii w 2013 r., a także energetykę węglową (14,6%), energetykę wodną (14,4%). 

REKLAMA
REKLAMA

W 2011 i 2012 roku udział energetyki wiatrowej w produkcji energii w Hiszpanii wyniósł odpowiednio 17,1% i 18,1%. 

Według wstępnych szacunków REE, w sumie odnawialne źródła energii dostarczyły 42,4% energii skonsumowanej przez Hiszpanów w 2013 r. Jak szacuje hiszpańskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej (Asociacion Empresarial Eolica – AEE), dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych Hiszpania tylko w 2013 r. zaoszczędziła na imporcie paliw kopalnych 2,7 mld euro. 

AEE podaje ponadto, że produkcja energii z wiatru w Hiszpanii przyczynia się do znaczącego spadku cen energii na rynku hurtowym. Jak podaje AEE, 2 lutego 2013 r., w dniu największej generacji energii z wiatru średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w Hiszpanii spadła do 7,69 €/MWh, natomiast 8 grudnia br., gdy turbiny wiatrowe pracowały najwolniej, cena energii wyniosła średnio 93,11 €/MWh. 
gramwzielone.pl