Seminarium "Obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy uczestników rynku"

Western Energy Consulting zaprasza na II edycję seminarium pt. „Obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy uczestników rynku. Aspekty prawne i handlowe”. Wydarzenie odbędzie się 5 lutego 2014 r. w Warszawie.

System zielonych certyfikatów funkcjonuje w Polsce od 2005 roku. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł lub jej obrotem w tej części, w której dokonują sprzedaży dla odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci na terytorium RP zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej. Nowelizacja prawa energetycznego, tzw. „mały trójpak”, który wszedł w życie we wrześniu 2013 roku wprowadził do tej grupy nową kategorię odbiorców, czyli tzw. przedsiębiorstwa energochłonne.

REKLAMA

Jak funkcjonuje system zielonych certyfikatów? Jakie obowiązki są nałożone na podmioty w ramach tego systemu? Jakie sankcje grożą za ich niedopełnienie? Na jakich zasadach działa rynek sesyjny? Jakimi rozwiązaniami dysponuje rynek pozasesyjny? Odpowiedzi na te pytania udzielimy podczas naszego seminarium. Ma ono na celu upowszechnić i podnieść poziom wiedzy wśród polskich przedsiębiorstw, ponadto chcemy za pomocą tego wydarzenia spopularyzować czerpanie dodatkowego zysku z obrotu zielonymi certyfikatami.

REKLAMA

W programie m.in.:
· omówienie zasad działania rynku sesyjnego w kontekście handlu świadectwami pochodzenia
· obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy spółki obrotu
· otoczenie regulacyjne
· rozwiązania rynku pozasesyjnego
 
Pośród potwierdzonych partnerów wydarzenia są kancelaria prawna Clifford Chance, firmy Axpo Polska, STX Services, Dom Maklerski Trigon. Jednym z prelegentów będzie również Ewa Wąsowska, ekspert Urzędu Regulacji Energetyki.
Wydarzenie powyższe stanowi jedno z cyklu seminariów o tej tematyce. Pierwsza edycja seminarium pt. „Obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy przedsiębiorstw energochłonnych” pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki miała miejsce 23 października 2013 r. we Wrocławiu. Pośród partnerów wydarzenia znalazł się wówczas także m.in. Urząd Regulacji Energetyki. Spotkanie zdobyło uznanie w branży i w odpowiedzi na głosy z rynku kolejne seminarium odbędzie się właśnie w Warszawie.
 
Zapraszamy do rejestracji, więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: http://event.westernenergyconsulting.com/2-edycja-ozc/
 
Kontakt do Organizatora:
Western Energy Consulting
+48 71 780 64 74
info@westernenergyconsulting.com
www.westernenergyconsulting.com
 
Miejsce wydarzenia: JM Apart Hotel ****, ul. Grzybowska 45, Warszawa