PGE spodziewa się spadku dynamiki rozwoju sektora OZE w Polsce

PGE spodziewa się spadku dynamiki rozwoju sektora OZE w Polsce
foto: PGE press

{więcej}Największa polska grupa energetyczna PGE, która ostatnio podjęła decyzję o kontynuacji budowy opalanych węglem kamiennym bloków energetycznych nr 5 i 6 w elektrowni Opole, zapowiedziała dokładny przegląd wszystkich swoich inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Jak podaje wnp.pl, przedstawiciele PGE uważają, że ograniczenia wsparcia dla OZE, których wprowadzenie planuje polski rząd w ustawie o OZE, sprzyjają energetyce konwencjonalnej. – Polska jest także w tracie dyskusji jak zreformować system wsparcia energetyki odnawialnej. Kryterium optymalizacji, czyli mniejszy koszt realizacji zobowiązania jeśli chodzi o udział OZE w naszym energy mix, jest bardzo widoczne. Mniejszy koszt oznacza, że dynamika wzrostu energetyki odnawialnej w energy mix nie będzie już taka wysoka – tak uważamy – w przyszłych latach jak to miało miejsce do tej pory. Będzie ona zracjonalizowana co oznacza, że w przyszłości w miarę rosnącego popytu na energię miejsca na rynku dla energetyki konwencjonalnej nie tyle nie zabraknie co będzie go wystarczająco dużo – wnp.pl cytuje wypowiedź prezesa PGE Marka Woszczyka.

W ocenie PGE udział odnawialnych źródeł energii w wolumenie sprzedawanej energii wzrośnie w Polsce do 19% w roku 2020, a następnie ustabilizuje się.

REKLAMA

Wobec zmian na rynku OZE spółka ma zamiar zaktualizować swoją strategię. Zapowiedziała dokładny przegląd wszystkich swoich inwestycji w odnawialne źródła oraz ich analizę w oparciu o planowane i wdrażane, nowe regulacje. Jeśli chodzi o rozwój kogeneracji, to zdaniem przedstawicieli spółki będzie on zależny od końcowego kształtu systemu wsparcia.

REKLAMA

Inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii, jakie realizuje obecnie PGE, skupiają się głównie na sektorze wiatrowym. 

W ubiegłym roku PGE zakończyła realizację pierwszego etapu farmy wiatrowej Resko o mocy 14 MW, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. W ramach ogłoszonego przetargu zostanie wyłoniony wykonawca drugiego etapu, który przewiduje rozbudowę farmy Resko o dodatkowe 38 turbin o łącznej mocy 76 MW.

Obecnie PGE buduje także inną ogromną farmę wiatrową. Inwestycja powstanie w województwie pomorskim, na terenie powiatów lęborskiego, wejherowskiego i puckiego. Potencjał farmy wiatrowej o roboczej nazwie Lotnisko ma wynieść 90 MW i będzie się ona składać z 30 3-megawatowych elektrowni wiatrowych. 

gramwzielone.pl