W 2013 r. w energetyce odnotowano największy wzrost płac

W 2013 r. w energetyce odnotowano największy wzrost płac
Rita Bartsch, flickr cc-by

{więcej}Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających ponad 9 osób wzrosło o 109 zł. Podwyżki były jednak silnie zróżnicowane w zależności od branży, a największy wzrost płac odnotował sektor energetyczny.

Według danych GUS, firmy z sektora energetycznego zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem odbiorców w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę odnotowały na czysto zysk rzędu 16,2 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2013. To aż o 43% więcej r/r. Przełożyło się to na podwyżki płac w branży, które wyniosły średnio 297 zł, a przeciętna pensja osiągnęła poziom 6198 zł.

REKLAMA

Drugie miejsce w zestawieniu zajęły rafinerie i koksownie. Tu wzrost płac wyniósł średnio 282 zł, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło wysokość 7455 zł. W tym przypadku tak wysoki wzrost płac również spowodowany jest dobrymi wynikami finansowymi netto tego sektora. Pod koniec III kwartału zeszłego roku wynik finansowy był ponad dwukrotnie większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i przekroczył 914 mln zł.

REKLAMA

Również sektor górniczy odnotował wzrost płac. W ubiegłym roku zarobki górników wzrosły średnio o 168 zł, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6950 zł. Związki zawodowe domagały się większych podwyżek, ale zarządy kopalń im nie uległy. Wyniki finansowe w górnictwie w pierwszych trzech kwartał 2013 roku bardzo się pogorszyły. Strata była wyższa od zysków o 132 mln zł.

gramwzielone.pl