J. Piechociński o celach polskiej i unijnej polityki energetycznej

J. Piechociński o celach polskiej i unijnej polityki energetycznej
J. Piechociński. Foto: World Coal Association, flickr cc-by

{więcej}Podczas zakończonego w piątek w Krakowie spotkania Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe, europejscy „ludowcy” określili preferowane cele europejskiej polityki energetycznej. Swoją wizję polityki energetycznej nakreślił też wicepremier Janusz Piechociński. 

Obecny podczas spotkania Europejskiej Partii Ludowej minister gospodarki i szef PSL Janusz Piechociński mówił m.in. o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i synchronizacji unijnej polityki klimatycznej i energetycznej z troską o konkurencyjność unijnego przemysłu. 

– Mówimy bardzo wyraźnie, nie tylko w imieniu polskiej gospodarki, że musimy bardziej synchronizować cele polityki klimatycznej, cele polityki gospodarczej, z hasłem reindustrializacji Europy, ale także z celem budowania rynku europejskiego – Polska Agencja Prasowa cytuje Janusza Piechocińskiego, który dodał, że kraje, które „posiadają własną energię, efektywnie wytwarzaną i racjonalnie dystrybuowaną, przechodzą lepiej kryzys gospodarczy, podobnie jak i państwa, które posiadają realny przemysł, a nie gospodarkę opartą głównie na usługach”.

REKLAMA

Minister gospodarki zapewnił, że podstawą polskiej energetyki jeszcze przez lata pozostanie węgiel, przy czym stare, nieefektywne jednostki wytwórcze będą stopniowo zastępowane nowymi wysokosprawnymi blokami węglowymi, których łączny potencjał wyniesie 4,6 GW

REKLAMA

– Naszym zadaniem, mając świadomość, że jeszcze w roku 2050 udział węgla w polskiej energetyce będzie na poziomie nie mniejszym niż 40 proc., jest przesunięcie się w stronę energetyki niskoemisyjnej i chcemy w to zaangażować także ciężki przemysł – PAP cytuje J. Piechocińskiego. 

Komisarz europejski ds. rynku wewnętrznego i usług, wiceprzewodniczący EPL Michel Barnier podkreślił podczas krakowskiego spotkania, że celem unijnej polityki energetycznej powinno być zapewnienie UE niezależności energetycznej – podobnie jak ma to obecnie miejsce w USA. – Można powiedzieć, że to cel nierealistyczny, ale podobny cel postawiły sobie kilka lat temu Stany Zjednoczone i prawie go już osiągnęły – PAP cytuje Barniera. 

Europejska Partia Ludowa to najsilniejsza frakcja w Parlamencie Europejskim, a w jej skład wchodzi m.in. obecny szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Skupia kilkadziesiąt europejskich partii chadeckich, ludowych i konserwatywnych w tym Platformę Obywatelską i PSL. 

gramwzielone.pl