Badania KE: wydajniejsze wykorzystanie energii może stymulować gospodarkę

Badania KE: wydajniejsze wykorzystanie energii może stymulować gospodarkę
Fpto: Stuart Chalmers, flickr cc-by

{więcej}Z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że coraz więcej osób uważa, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii mogą stymulować gospodarkę i zatrudnienie. Jednak dane z badania wskazują również, że spadł odsetek Europejczyków, który uznają zamiany klimatyczne za jedne z najistotniejszych problemów świata. 

Jak informuje portal cire.pl, badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu ubiegłego roku i wzięło w nich udział prawie 28 tys. respondentów reprezentujący mieszkańców 28 krajów UE w wieku powyżej 15 roku życia. Polskę reprezentowało ok. 1 tys. respondentów ( ok. 3,6 proc. z całej próby). Podobne badania na zlecenie KE zrealizowano w 2011 roku.

Jak wynika z badań, w żadnym kraju poparcie dla działań w dziedzinie klimatu nie było niższe niż 65%. Dodatkowo w kilku krajach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym i finansowym odnotowano bardzo wysoki odsetek obywateli uznających korzyści ekonomiczne działań w dziedzinie klimatu i efektywności energetycznej.

REKLAMA

Jednakże spada jednocześnie odsetek obywateli uważających, że zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. W 2011 roku taki pogląd wyrażało 20 proc. biorących udział w badani, a obecnie 16 proc. (w Polsce obecnie 11 proc. wobec 20 proc. w 2011 roku).
 
Respondenci za najpoważniejsze problemy uznali, ubóstwo oraz brak wody pitnej (wzrost z 28 proc. do 35 proc.), a także sytuację ekonomiczną (wzrost z 16 do 24 proc.).

REKLAMA

Przeprowadzone badania wykazały, że 80 proc. respondentów zgadza się, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii może stymulować gospodarkę i zatrudnienie. Najwięcej osób popierających takie działania odnotowano w następujących krajach: Hiszpania (52 proc.), Szwecja (50 proc.), Malta (44 proc.), Irlandia i Cypr (43 proc.) oraz Grecja (42 proc.). Najniższy udział respondentów, którzy w pełni zgadzają się lub raczej zgadzają się z tym stwierdzeniem, stwierdzono w Estonii (65 proc.).

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem większość Europejczyków bo, aż 70% jest zdania, że zmniejszenie importu paliw kopalnych mogłoby przynieść korzyści UE.
 
Z kolei 92% respondentów uważa, że ważne jest, aby ich rządy udzielały wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r., a nieco ponad połowa (51%) twierdzi, że jest to „bardzo ważne”. 90 proc. ankietowanych uznaje, że ważne jest określenie przez rządy celów, służących zwiększeniu do 2030 r. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a 49 proc. uznało wyznaczenie takich celów za „bardzo ważne”.

Przedstawiciele KE odnosząc się do wyników badania podkreślali, że rozwoju gospodarczego i ochrony klimatu nie można traktować jak alternatyw. W ich ocenie wyniki badań wyraźnym sygnałem dla przywódców UE, którzy powinni podjąć odważne działania w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze.

Oceniając wynika badania komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała: – Jak wykazało badanie, zdecydowana większość Europejczyków oczekuje od reprezentujących ich polityków podjęcia natychmiastowych działań w dziedzinie klimatu. Obywatele są świadomi tego, że problem zmiany klimatu nie rozwiązał się sam, podczas gdy politycy byli zajęci kryzysem gospodarczym. Wybór – albo wzrost i konkurencyjność, albo klimat – jest nieporozumieniem. Obie kwestie są równie ważne i obie są nam potrzebne. Mam nadzieję, że liderzy UE podejmą adekwatne działania w odpowiedzi na nasze propozycje w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r., które przedstawimy w trakcie najbliższego szczytu Rady Europejskiej pod koniec miesiąca – powiedziała Hedegaard. – za cire.pl.

gramwzielone.pl