W. Kosiniak-Kamysz: Polska musi mieć własną markę w odnawialnych źródłach energii

W. Kosiniak-Kamysz: Polska musi mieć własną markę w odnawialnych źródłach energii
Władysław Kosiniak – Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Foto: energiajutra.eu

{więcej}Zielona energia może być szansą Polski. Warto korzystać z doświadczeń innych państw ale też warto tworzyć własne rozwiązania. Polska musi mieć własną markę w odnawialnych źródłach energii – powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który otworzył VI konferencję Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Krakowie 3 marca. 
 

Minister pracy uczestniczył w jedynej w Polsce cyklicznej i regionalnej konferencji o odnawialnych źródłach energii. Była to już szóste wydarzenie w ramach całego cyklu. Wcześniejsze konferencje odbyły się we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku oraz Płocku.Poza przedstawicielem Rządu Donalda Tuska, w konferencji wzięli udział również poseł i prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy Waldemar Pawlak, poseł i były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, poseł i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czerwiński, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicemarszałek woj. Małopolskiego Wojciech Kozak, wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak czy główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec Matthias Rehm.
 
Podczas uroczystego otwarcia Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej Władysław Kosiniak -Kamysz przekonywał, że produkcja własnej energii w domu to tańsze życie a jednocześnie lepsza jakośćżycia. – To również nowe miejsca pracy. W ciągu kolejnych lat może powstać dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Nie warto tej oferty odrzucić i zaprzepaścić  – dodał minister. 
 
Wypowiedź ministra Kosiniaka – Kamysza poparł wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak. – Tradycyjne miejsca pracy w przemyśle będą się kurczyć, dlatego trzeba dziś szukać możliwości w innych gałęziach gospodarki, np. w sektorze odnawialnych źródeł energii – stwierdził wicewojewoda.
 
W debacie podczas Kongresu wziął również udział były Premier RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak, który zauważył, że koszty energetyki odnawialnej spadają. – Słuszny jest pogląd, że OZE jest droższe, jeśli rozpatruje siękrótką perspektywę 10 lat. Ale przykładowo instalacja PV ma żywotność ok. 30 lat, czyli na poziomie energetykiwęglowej, co oznacza, że w dłuższej perspektywie OZE jest już opłacalne – dodał.
 
Główny specjalista w Ambasadzie RFN Matthias Rehm podkreślił, że możliwe jest obniżenie kosztu produkcji 1kW z 17 do 12 eurocentow – a wtedy  fotowoltaika i wiatr znajdą swoje stale miejsce na rynku i będą w pełni konkurencyjne.
 
Po raz pierwszy w ramach Kongresu odbył się dedykowany panel o energetyce prosumenckiej poprowadzony przez Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. Podczas dyskusji stwierdzono, że technologie mikroinstalacji OZE i elementów technicznych inteligentnych sieci są w zasadzie gotowe do użytku. Niestety, nie sposób myśleć o prawdziwie masowym rozwoju energetyki prosumenckiej, przy obecnym, niekorzystnym otoczeniu prawno-finansowym. -Ten stan rzeczy mógłby ulec zmianie, gdyby wprowadzono bardziej systemowe i realistyczne zmiany proponowane w projekcie ustawy o OZE, ze szczególnym uwzględnieniem art. 41 tej ustawy, gdzie elementy dotacyjne kreowałyby pewne obszary innowacyjności – zauważył Grzegorz Wiśniewski. -Jedynie w sprzyjającym otoczeniu prawnym i ekonomicznym model prosumenta ma szansę wyjść z niszy przełamując barierę kosztów i stać się modelem masowym, a nie modelem bogatych hobbystów – zakończył.
 
Warto umożliwić rozwój energetyki prosumenckiej, gdyż przynosi ona wiele korzyści. Zdaniem byłego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, energetyka prosumencka jest ogromną szansą dla zwykłych ludzi,gdyż dla nich to najwięcej korzyści. – Przydomowa elektrownia to najpewniejsze ubezpieczenie od wyłączeń prądu. Dziś nie trzeba być przedsiębiorcą, żeby produkować energie na własne potrzeby. Jest to możliwe dzięki małemu trójpakowi, który przeszedł dzięki determinacji posła Czerwińskiego – powiedział Waldemar Pawlak.
 
Kolejne zalety energetyki prosumenckiej wymienił były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak. – Dzięki prosumentom zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski. OZE to uniezależnienie się od importu energii np. z Rosji. Mikroinstalacje pozwalają produkować i zużywać prąd na miejscu bez obciążania sieci – przekonywał poseł Kasprzak.
 
O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej

Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju. Kongres stanowi okazję do wymiany poglądów na temat najnowszych prognoz, regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce.
 
Patronem honorowym wydarzenia w Krakowie był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Włodzimierz Sady oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.

REKLAMA

Kolejne konferencje zaplanowane są na 19 marca w Kielcach oraz 31 marca w Radomiu.
Więcej informacji na www.energiajutra.eu.            

REKLAMA

Zielona Strona Mocy