Eurostat podał dane na temat produkcji energii z OZE w krajach UE

Eurostat podał dane na temat produkcji energii z OZE w krajach UE
MattJP, flickr cc-by

{więcej}Unijna agancja statstyczna Eurostat podała informacje na temat udziału OZE w miksach energetycznych państw Unii Europejskiej w 2012 r. 

Jak informuje Eurostat, w 2012 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w unijnej konsumpcji energii wyniósł w sumie 14,1% w porównaniu do 8,3% w 2004 r. 

REKLAMA

Największy udział zielonej energii w konsumpcji energii wśród krajów UE-28 posiadały w 2012 r. Szwecja (51%), Łotwa (35,8%), Finlandia (34,3%) i Austria (32,1%), a najmniejszy – Malta (1,4%), Luksemburg (3,1%), Wielka Brytania (4,2%) oraz Holandia (4,5%). W Posce – według Eurostatu – udział energii w konsumpcji energii w 2012 r. wyniósł 11% wobec 10,4% rok wcześniej. 

REKLAMA

Jak podaje PAP, cytując raport Eurostatu, krajowe cele udziału OZE w konsumpcji energii na rok 2020 wypełniły już Estonia, Bułgaria i Szwecja. 

gramwzielone.pl