Koniec dofinansowania dla nowych budynków w programie Czyste Powietrze

Koniec dofinansowania dla nowych budynków w programie Czyste Powietrze
PORT PC

Po ponad roku funkcjonowania programu Czyste Powietrze są już dostępne dane dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie do technologii grzewczych w nowych budynkach, które dowodzą sporego zainteresowania inwestorów urządzeniami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii. Jednak wkrótce dofinansowanie w programie dla nowych budynków ma się zakończyć.

Z informacji zebranych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC od poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki wynika, że około połowę urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu Czyste Powietrze, a odnoszących się do nowych budynków, stanowią urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Są to głównie różnego typu pompy ciepła (łącznie 32 proc.) oraz kotły na biomasę (17 proc.).

REKLAMA

Większość, około 42 proc., złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczy kondensacyjnych kotłów gazowych.

Natomiast jako niezrozumiałe, w kontekście obowiązujących, aktualnych warunków technicznych, zdaniem PORT PC jest to, że aż 6 proc. wniosków dotyczy kotłów węglowych.

Zastosowanie kotła węglowego w nowym budynku jednorodzinnym z reguły powoduje bowiem przekroczenie granicznej wartości współczynnika nakładu energii pierwotnej nieodnawialnej EPmax, który wynosi obecnie 95 kWh/(m2*rok) – zauważa PORT PC.

Wybór technologii grzewczych do nowych budynków – rozkład wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła w nowych budynkach w programie Czyste Powietrze (informacja z 22 listopada 2019 r.). Źródło: PORT PC.

PORT PC podkreśla, że dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii świadczą o dużym wpływie programu Czyste Powietrze na wzrost sprzedaży wybranych grup urządzeń grzewczych w 2019 r., szczególnie pomp ciepła.

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda podana liczba wniosków stanowi ponad 25 proc. przewidywanej liczby sprzedawanych urządzeń w 2019 r. w Polsce, a w przypadku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda – prawie 40 proc.

Jeżeli chodzi o kotły na biomasę, liczba wniosków odnoszących się do tej technologii stanowi około 5 proc. szacowanej łącznej liczby sprzedanych kotłów na biomasę w 2019 r. W przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych jest to około 3 proc. prognozowanej sprzedaży tych urządzeń w 2019 r.

Według wstępnie zebranych danych rynkowych za trzy kwartały br. PORT PC szacuje, że udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych wzrośnie z 15 proc. w 2018 r. do około 23 proc. w 2019 r.

Liczba wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii grzewczych w nowych budynkach w programie Czyste Powietrze (informacja z 22 listopada 2019 r.). Źródło: PORT PC.

PORT PC zauważa, że szczególnie interesująco wygląda rozkład udziału wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła w nowych budynkach, gdy przyjrzeć się im przy uwzględnieniu lokalizacji, czyli z podziałem na poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

W zdecydowanej większości województw udział urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii przekracza 50 proc. Wyjątkiem jest tu sześć województw: małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie, śląskie i lubelskie, gdzie dominują urządzenia grzewcze działające w oparciu o paliwa kopalne (gaz, węgiel).

Dane z województwa opolskiego i dolnośląskiego wskazują, że udział pomp ciepła osiąga tam około 50 proc. we wnioskach dotyczących nowych budynków. W przypadku województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz łódzkiego udział ten sięga około 40 proc.

PORT PC podkreśla, że tam, gdzie udział kotłów gazowych kondensacyjnych jest przeważający, udział pomp ciepła wyraźnie spada poniżej średniej ogólnopolskiej wynoszącej 32 proc. Chodzi o województwa: podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, lubelskie.

W przypadku kilku województw, takich jak: świętokrzyskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie widać dominację kotłów na biomasę, które są uwzględniane w ok. 30 procentach wniosków w tych województwach.

Rozkład wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii w nowych budynkach w programie Czyste Powietrze z uwzględnieniem podziału na siedziby WFOŚiGW (informacja z 22 listopada 2019 r.). Źródło: PORT PC

Jak komentuje PORT PC, wyłączenie nowych budynków z programu Czyste Powietrze, planowane z końcem 2019 roku, wobec faktu powszechnego „omijania” obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, doprowadzi do tego, że powstanie wyraźna luka w krajowej polityce wsparcia urządzeń grzewczych korzystających z energii ze źródeł odnawialnych, takich jak pompy ciepła czy niskoemisyjne kotły grzewcze na biomasę, szczególnie na pellet drzewny.

Tymczasem, według zapowiedzi nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej na lata 2012-2027 całkowicie zakończy się wsparcie dla urządzeń grzewczych korzystających z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ale również gaz ziemny. Z pojawiających się już zapowiedzi programu o nazwie „New Green Deal”, przygotowanego przez nową Komisje Europejską, można wnioskować, że nastąpi wzmocnienie wsparcia dla wznoszenia budynków blisko zeroenergetycznych oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych z dużym udziałem OZE czy też z zastosowaniem niskoemisyjnych i wysokosprawnych sieci ciepłowniczych – komentuje PORT PC.

Ponad 100 mld zł na Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i pożyczek, przy czym maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od dochodów w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.  

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte: demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła; docieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej – tylko w formie pożyczki), a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Z czasem w proces przyjmowania wniosków mają zostać włączone także banki, co powinno przyspieszyć realizację programu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.