Koniec dofinansowania dla nowych budynków w Czystym Powietrzu

Koniec dofinansowania dla nowych budynków w Czystym Powietrzu
Isover

Od początku tego roku dofinansowania na zakup i instalację źródła ciepła z rządowego programu Czyste Powietrze nie otrzymają właściciele nowo budowanych domów.

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Łączna liczba wniosków w programie Czyste Powietrze na dzień 22 listopada br. wyniosła około 84 tys., z czego około 58 tys. dotyczyło inwestycji w istniejących budynkach i 26 tys. w nowych budynkach.

REKLAMA

Z wykonanej przez PORT PC analizy wniosków o dofinansowanie instalacji grzewczych do wszystkich budynków – nowych i istniejących – na dzień 22 listopada br. około 61 proc. urządzeń wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu Czyste Powietrze stanowiły urządzenia korzystające z paliw kopalnych – głównie kotły gazowe (45 proc.) oraz kotły na węgiel (16 proc.). Około 37 proc. złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło kotłów na drewno (21 proc.) i pomp ciepła (16 proc.).

W tym w przypadku nowo budowanych domów około połowę urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w programie Czyste Powietrze stanowiły urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Były to głównie różnego typu pompy ciepła (łącznie 32 proc.) oraz kotły na biomasę (17 proc.). Większość, około 42 proc., złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło kondensacyjnych kotłów gazowych.

REKLAMA

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i pożyczek, przy czym maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od dochodów w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.  

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte: demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła; docieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej – tylko w formie pożyczki), a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Z czasem w proces przyjmowania wniosków mają zostać włączone także banki, co powinno przyspieszyć realizację programu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.