Śląsk dostanie ponad 60 mln zł na ochronę powietrza

Śląsk dostanie ponad 60 mln zł na ochronę powietrza
pixabay

W Katowicach została podpisana umowa dotycząca projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Dla tego projektu NFOŚiGW przyzna dofinansowanie w wysokości 25,8 mln zł, które uzupełni unijne środki zprogramu LIFE o równowartości 44,4 mln zł.

Nadrzędnym celem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza (POP) dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW i programu LIFE województwo śląskie będzie realizować projekt przy minimalnym 5-procentowym wkładzie własnym.

REKLAMA

Liderem projektu jest województwo śląskie, a jego partnerami rekordowa liczba 89 współbeneficjentów: 4 subregionalne związki gmin i powiatów, 80 gmin z województwa śląskiego, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska, Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z.o.o. To właśnie do tych podmiotów trafi gros środków przeznaczonych na realizację projektu.

Główny cel projektu jest zbieżny z priorytetowym celem Programu ochrony powietrza, tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

Podjęte działania mają umożliwić przede wszystkim przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy poniżej 1 MW, opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło niskiej emisji na terenie województwa.

Istotny ma być także rozwój potencjału instytucjonalnego, regionalnego systemu wsparcia doradczego oraz regionalnej platformy informacji w zakresie poprawy jakości powietrza (stworzenie lokalnej sieci kompetentnych ekodoradców na poziomie lokalnym – gminnym i subregionalnym) oraz rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych, które mogą wzmocnić wdrażanie POP i Europejskiego Zielonego Ładu zarówno na terenie województwa śląskiego, sąsiadujących regionów transgranicznych, jak i na terenie Polski.

REKLAMA

Częścią projektu ma być podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych, z uwzględnieniem ich efektywności finansowej, zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i w ujęciu transgranicznym oraz transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Dzięki realizacji projektu podniesiona ma zostać skuteczność wdrożonych rozwiązań legislacyjnych (uchwała antysmogowa) wymuszających wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych oraz wdrożenie mechanizmów efektywnej kontroli zanieczyszczeń na szczeblu samorządowym i wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Zaplanowano m.in. monitoring emisji z wykorzystaniem dronów oraz kontrole palenisk. 

Projekt przewiduje wypracowanie dobrych praktyk w zakresie planowania inwestycji na poziomie gminnym. Zostanie utworzona i przeszkolona grupa 89 gminnych przedstawicieli, tzw. ekodoradców, którzy będą działali lokalnie na obszarze poszczególnych gmin i ich związków, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W zakresie ich działań będzie także wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej, Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, monitoring emisji i badania próbek.

Wypracowane mają zostać ponadto modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego (metody optymalnego podnoszenia efektywności energetycznej i racjonalnego inwestowania) w budynkach użyteczności publicznej oraz realizowana będzie koncepcja zwiększenia obszarów zieleni.

Realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” ma potrwać do końca 2027 roku. NFOŚiGW zaznacza, że jego uruchomienie powinno się przyczynić do pozyskania około 1,28 mld EUR ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.