Już 95 mln zł dla mieszkańców Krakowa na wymianę pieców

Już 95 mln zł dla mieszkańców Krakowa na wymianę pieców
Fot. Grzegorz Bednarczyk, flickr cc

W tym roku mieszkańcy Krakowa podpisali umowy na wymianę pieców węglowych na kwotę ponad 95 mln złotych, przeznaczoną na likwidację 7,5 tys. palenisk na paliwa stałe.

Krakowski magistrat wylicza, że jeśli wszystkie inwestycje, na które zostały udzielone dotacje, zostałyby zrealizowane, to w Krakowie pozostałoby ok. 8 tys. palenisk do usunięcia w latach 2018-2019. W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy złożyli rekordową liczbę wniosków – aż 1451.

Urząd miasta Krakowa informuje, że w 2017 roku do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK wpłynęło jak na razie 4095 wniosków o rozliczenie dotacji celowej. Zlikwidowano około 6,2 tys. palenisk na paliwo stałe. Rzeczywista ilość zlikwidowanych w tym roku palenisk będzie znana po zweryfikowaniu wszystkich wniosków rozliczeniowych i zamknięciu okresu rozliczeniowego. Wymiana ok. 1,3 tys. palenisk została przeniesiona do realizacji w 2018 r.

REKLAMA

W tym roku, do 23 października, krakowianie złożyli 1281 wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ci mieszkańcy otrzymają zwrot do 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przeprowadzonej inwestycji. W przyszłym roku dofinansowanie wyniesie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Kraków prowadzi również Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Tylko do końca października tego roku mieszkańcy złożyli 1451 wniosków o dotację. Dla porównania, w 2016 było ich 1083, w 2015 – 373, a w 2014 – 109.

Krakowski magistrat podkreśla, że realizuje także program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program ten ma być uzupełnieniem dla PONE i LPO. Dotacja będzie udzielana dla budynków jednorodzinnych, których rok oddania do użytkowania jest wcześniejszy niż 2010, a także tych, które posiadają ogrzewanie proekologiczne lub dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE. Maksymalna kwota dofinansowania do budynku to 25 tys. zł. W przyszłym roku zaplanowano 250 inwestycji, a na ich realizację zarezerwowano 6,48 mln zł. 

W obecnym sezonie grzewczym prowadzone są intensywne kontrole spalania odpadów. Zadanie realizuje 125 strażników miejskich. Zespół kontrolny stanowi 30 funkcjonariuszy z referatu kontroli odpadów i strażników z sekcji ekologicznych. Kontrole są planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej, przez wszystkie dni tygodnia. Odwód – na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych – to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów. 

Strażnicy sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości, tzn. jego wygląd przypomina zabronione przez ustawę muły lub floty, wówczas pobierana jest próbka do badania laboratoryjnego. W przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu. Nie mogą natomiast nałożyć mandatu karnego. 

red. gramwzielone.pl