Rząd ogłosił program walki ze smogiem. Priorytetem termomodernizacja

Rząd ogłosił program walki ze smogiem. Priorytetem termomodernizacja
Fot. KPRM, flickr cc

W odpowiedzi na dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzający naruszenie przez Polskę unijnych dyrektyw w zakresie standardów czystego powietrza, premier Mateusz Morawiecki ogłosił rządowy program walki ze smogiem. Problem w tym, że poprzedniego planu, który ogłosił rok temu rząd Beaty Szydło z Morawieckim jako wicepremierem, niemal w całości nie zrealizowano.

Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała prawo unijne, dopuszczając do nadmiernych, wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Polsce za naruszenia dyrektyw dotyczących jakości powietrza grożą nawet 4 mld zł kary. Do nałożenia kar dochodzi jednak dopiero po kolejnym procesie sądowym. Komisja najpierw musiałaby złożyć wniosek do Trybunału o rozpoczęcie postępowania w sprawie nałożenia grzywny.

REKLAMA

Walce ze smogiem miał służyć ogłoszony rok temu przez rząd Beaty Szydło program „Czyste powietrze”. Problem w tym, że po roku od jego zaprezentowania z 14 punktów rządowego planu zrealizowano tylko rozporządzenie o kotłach, które wymaga jednak dopracowania i przepisów, które zapewnią mu skuteczność.

Ze spełnienia swoich obietnic m.in. w zakresie wprowadzenia norm jakości węgla nie wywiązało się Ministerstwo Energii.

ME wprowadziło co prawda z początkiem roku rozporządzenie skutkujące implementowaniem przez państwowe koncerny energetyczne tzw. taryfy antysmogowej G12as. Po jej wprowadzeniu pojawiły się jednak głosy, że nowa taryfa nie zachęci gospodarstw domowych do przejścia na ogrzewanie elektryczne i że jej celem było w dużej mierze stworzenie popytu elektrowniom na energię produkowaną w porze nocnej, gdy zapotrzebowanie na nią jest bardzo niskie.

Teraz, w odpowiedzi na dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia nowego programu, którego kluczowym elementem ma być zapowiadany wcześniej program termomodernizacji domów.

REKLAMA

Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste. W domu nieocieplonym trzeba średnio 4-5 ton węgla na sezon. Tymczasem po modernizacji jest to około dwóch ton, czyli dwa razy mniej – ocenił dzisiaj premier Morawiecki (za PAP).

Pilotażowy program termomodernizacji będzie prowadzony na terenie 22 gmin, w których mieszka 770 tys. osób. Pilotaż ma kosztować około 750 mln zł.

Wcześniej premier Morawiecki tematowi walki ze smogiem poświęcił bardzo wiele miejsca w swoim expose. Premier podtrzymał teraz, że walka o czyste powietrze w Polsce jest jednym z priorytetów jego rządu, dziękując – podobnie jak uczynił to w expose – alarmom smogowym i organizacjom pozarządowym za wieloletnie działania w tym obszarze.

– Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o nasze cieplejsze domy poprzez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków, po to, aby w domach było cieplej a wokół nas było czyste powietrze – powiedział premier Morawiecki.

Piotr Woźny, odpowiedzialny za walkę ze smogiem wiceminister w resorcie przedsiębiorczości, zapowiedział, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych.

Ocenił, że walka z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza może zająć dekadę. – Chcielibyśmy to zrobić w dziewięć lat. Na koniec trzeciej kadencji rządów PiS, kiedy będziemy mogli dokończyć kolejną perspektywę budżetową UE na lata 2021-2027 – zapewnił, dodając, że w nowej perspektywie budżetowej UE polski rząd będzie starał się o wygospodarowanie specjalnego budżetu z UE na działania związane z walką ze smogiem.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera przedwcześnie 47 tys. osób.

red. gramwzielone.pl