Sejm przyjął ustawę o funduszu termomodernizacyjnym

Sejm przyjął ustawę o funduszu termomodernizacyjnym
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Celem przyjętej w piątek przez Sejm ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest stworzenie podstaw prawnych do wdrożenia pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, należących do osób ubogich energetycznie, w modelu przewidującym ścisłą współpracę między rządem i samorządami gminnymi.

Wejście w życie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy ma umożliwić rozpoczęcie wydatkowania kwoty 180 mln zł alokowanych w ramach  ubiegłorocznej nowelizacji budżetu państwa w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów, dla potrzeb wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych mniej zamożnych Polaków. Obsługą Funduszu zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aktywacja środków dostępnych w Funduszu dla potrzeb wsparcia termomodernizacji połączonej z likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób ubogich energetycznie umożliwi rozpoczęcie podpisywania przez nich porozumień o współpracy z tymi gminami.

REKLAMA

Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów trafią do gmin z listy 31 miast poniżej 100 tys. mieszkańców znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia.

Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa uwzględnia wprowadzenie szeregu rozwiązań, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe, zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego.

Osoby, na rzecz których realizowane będą powyższe przedsięwzięcia, co do zasady, nie będą ponosiły jakichkolwiek kosztów z tytułu takiej wymiany. Jednakże projektowane przepisy dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta przedsięwzięcia niskoemisyjnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nie przekraczającej 10 proc. szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

REKLAMA

Przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane na podstawie porozumień w zasadniczej części, w 70 proc., będą finansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć w swoim budżecie pozostałą część środków finansowych, a więc 30 proc. kosztów realizacji porozumienia. Mogą to być środki pochodzące zarówno z dochodów własnych, jak i ze środków krajowych i zagranicznych.

Beneficjenci programu muszą być osobami o odpowiednio niskich dochodach, które samodzielnie nie są w stanie sfinansować realizacji takiego przedsięwzięcia w swoim budynku. Przyjęto, że do programu kwalifikować się będzie osoba, której – w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy z gminą – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ocenia, że przyjęta przez Sejm ustawa pozwoli uruchomić pieniądze na termomodernizację skierowaną do 12 proc. obywateli dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Jak podkreśla resort przedsiębiorczości w uzasadnieniu przyjętej w piątek ustawy, Polska od lat znajduje się w czołówce europejskich krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Aż 33 polskie miasta zostały umieszczone na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 r. Na liście zaktualizowanej w 2018 r. znalazło się już 36 polskich miast.

Przyjętą w piątek przez Sejm ustawą zajmie się teraz Senat.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.