Moc przyłączeniowa dla stacji ładowania. Będą nowe wymogi

Moc przyłączeniowa dla stacji ładowania. Będą nowe wymogi
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii opublikowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów określających sposób ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Ma to zmienić regulacja opracowana w Ministerstwie Energii.

Jak tłumaczy Ministerstwo, przygotowane rozporządzenie ma na celu uregulowanie sposobu obliczania minimalnej mocy przyłączeniowej służącej do zaspokojenia potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in.

REKLAMA

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii określa w drodze rozporządzenia sposób ustalania mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Ponadto rozporządzenie ma implementować przepisy unijne zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r., która wspiera rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach samochodowych w budynkach, wymagając instalacji punktów ładowania.

Ustawa o elektromobilności nakłada na podmioty projektujące i budujące budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne zapewnienie mocy przyłączeniowej w celu wyposażenia w przyszłości tychże budynków w punkty ładowania, bez konieczności kosztownej przebudowy instalacji elektrycznej.

REKLAMA

W przedstawionym dzisiaj projekcie rozporządzenia określa się minimalną moc przyłączeniową dla budynków użyteczności publicznej. Zgodnie z proponowanym przepisem, takie budynki powinny zapewnić moc przyłączeniową będącą iloczynem 20 proc. planowanych miejsc postojowych i mocy równej 3,7 kW.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych moc przyłączeniową określa się w projekcie rozporządzenia, mnożąc planowaną liczbę miejsc postojowych razy wartość mocy równej 3,7 kW.

Jak zapewnia resort energii, powyższe rozwiązania pozwolą w przyszłości zainstalować punkty ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in bez ponoszenia ogromnych nakładów finansowych związanych z przebudową całej instalacji elektrycznej.

Podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r. i przed dniem wejścia w życie projektu rozporządzenia, będą zobowiązane do dostosowania do 1 stycznia 2020 r. projektów budowlanych, budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych do wymagań określonych w rozporządzeniu. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.