Dofinansowanie na autobusy elektryczne w programie Kangur

Dofinansowanie na autobusy elektryczne w programie Kangur
Volvo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie dla gmin na zakup elektrycznych autobusów szkolnych oraz infrastruktury do ich ładowania w programie Kangur.

To kolejny konkurs o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, który uruchamia NFOŚiGW. Tym razem jest on przeznaczony dla gmin wiejskich.

Program Kangur skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki.

REKLAMA

Budżet programu wynosi do 60 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania do 20 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięciej. 

Zapraszamy samorządy wiejskie do ubiegania się o wsparcie zakupu autobusów elektrycznych, które mają służyć do przewozu dzieci w wieku szkolnym. Przewidzieliśmy wsparcie w formie dotacji nawet do 95 proc. nie tylko na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, ale także na modernizację lub budowę infrastruktury do ich ładowania i przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych elektrycznych autobusów – komentuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Nabór wniosków w nowym konkursie w ramach programu Kangur rozpoczął się wczoraj.

REKLAMA

Wcześniej NFOŚiGW przeprowadził już pilotażowy nabór wniosków w ramach Kangura. Tamten nabór zakończył się w sierpniu 2019 r. Jego efektem jest zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym przyznano dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł.

Gmina Bielany w województwie mazowieckim otrzyma 2,358 mln zł dotacji przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 2,62 mln zł. Pozwoli to na zakup autobusu elektrycznego do przewozu dzieci ze szkół podstawowych, którego roczny przebieg oszacowano na ok. 23 tys. km.

Gmina Bobowa w województwie małopolskim na zakup autobusu elektrycznego uzyska 1,87 mln zł dotacji. Szacowany przebieg pojazdu może wynieść ok. 35 tys. km na rok. Całkowity koszt realizacji zadania sięgnie 2,2 mln zł.

Z kolei gmina Gręboszów, położona również z województwie małopolskim, na zakup elektrycznego autobusu szkolnego otrzyma pomoc finansową z NFOŚiGW w formie pożyczki oraz dotacji. Koszt całkowity projektu to 2,02 mln zł, gwarantowana subwencja sięgnie 1,818 mln zł, natomiast preferencyjna pożyczka wyniesie 202 tys. zł. Roczny planowany przebieg pojazdu to ok. 25 tys. km.

Natomiast gmina Godzianów w województwie łódzkim otrzyma 2,16 mln zł dotacji, co umożliwi zakup szkolnego autobusu elektrycznego, którego roczny przebieg przewiduje się w granicach 40 tys. km.

NFOŚiGW wylicza, że zakup autobusów elektrycznych w czterech gminach spowoduje ograniczenie emisji tlenków azotu o 0,863113 Mg/rok, pyłów PM10 o 0,0048 Mg/rok, emisji benzo(a)pirenu o 0,00000072 Mg/rok, a także emisji CO2 o 89,58538 Mg/rok.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.