Moc przyłączeniowa będzie uwzględniać potrzeby stacji EV

Moc przyłączeniowa będzie uwzględniać potrzeby stacji EV
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt rozporządzenia mającego określić zasady ustalania mocy przyłączeniowej dla zewnętrznych i wewnętrznych stanowisk postojowych zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w celu wyposażenia tych budynków w punkty ładowania bez konieczności przebudowy instalacji elektrycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z tą regulacją minister właściwy ds. energii ma określić sposób ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć stanowiska wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe związane z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

REKLAMA

Budynki użyteczności publicznej

Projekt określa sposób kalkulacji minimalnej moc przyłączeniowej dla budynków użyteczności publicznej. Budynki te powinny zapewnić moc przyłączeniową będącą iloczynem 20% planowanych stanowisk postojowych i mocy równej 3,7 kW. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o elektromobilności punkt ładowania powinien mieć moc nie mniejszą niż 3,7 kW.

Autorzy projektu rozporządzenia podają przykład, zgodnie z którym minimalna moc przyłączeniowa dla budynku użyteczności publicznej posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 7,4 kW (20% z 10 = 2; 2 x 3,7 kW = 7,4 kW). W uzasadnieniu do projektu czytamy, że poziom 20 proc. planowanych stanowisk postojowych dla budynków użyteczności publicznej jest wynikiem wcześniej prowadzonych konsultacji. Będzie można zainstalować mniej punktów ładowania, ale o większej mocy.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

REKLAMA

Projekt rozporządzenia określa także minimalną moc przyłączeniową dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W tych budynkach moc przyłączeniową określa się, mnożąc 50% planowanej liczby miejsc postojowych oraz wartość mocy równej 3,7 kW.

Przykładowo, minimalna moc przyłączeniowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 18,5 kW (50% z 10 = 5; 5 x 3,7 kW = 18,5 kW). W rozporządzeniu nie określa się liczby punktów ładowania.

Ilość 50% planowanych stanowisk postojowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ma być wynikiem wcześniej prowadzonych konsultacji. Podobnie jak w pierwszym przypadku będzie można zainstalować mniej punktów ładowania, ale o większej mocy.

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że takie warunki w przyszłości pozwolą zainstalować punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przebudową całej instalacji elektrycznej.

Autorzy projektu rozporządzenia proponują, aby weszło ono w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o elektromobilności przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 nie stosuje się do zamierzeń budowlanych, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego złożono przed dniem wejścia w życie tych przepisów wykonawczych. Z tego względu – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – przepisy przejściowe w projektowanym rozporządzeniu nie są potrzebne.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.