Ponad 400 wniosków o dofinansowanie autobusów na prąd i wodór

Ponad 400 wniosków o dofinansowanie autobusów na prąd i wodór
Volvo

Wnioski, które w programie Zielony Transport Publiczny przyjął NFOŚiGW, zakładają dofinansowanie zakupu w sumie 431 autobusów zeroemisyjnych. W efekcie programu liczba tego rodzaju pojazdów w naszym kraju może ulec podwojeniu.

Nabór wniosków w programie Zielony Transport Publiczny rozpoczął się 4 stycznia i został zamknięty 18 stycznia 2021 r. – po wyczerpaniu przewidzianej alokacji na dotacje w łącznej wysokości 1,1 mld zł. Dodatkowo udostępniono 200 mln zł na pożyczki.

Beneficjentami programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. samorządy. Dofinansowanie można przeznaczyć również na zakup stacji ładowania oraz szkolenia obsługi. 

REKLAMA

W ramach naboru wpłynęło 45 wniosków, w tym 34 aplikacje o dotacje i dodatkowo 11 o pożyczkę. O tym, które miasta dostaną wsparcie na elektryfikację, zdecyduje poprawność i jakość przygotowanych wniosków, które podlegają obecnie ocenie pod względem zgodności z celami i zasadami programu. Pierwsze umowy o dofinansowanie NFOŚiGW chce podpisać już w drugim kwartale br.

Aplikacje złożyły miasta z 14 województw, 20 miast poniżej 100 tys. mieszkańców, a także 20 miast, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia rządowego i po raz pierwszy planują zakupić autobusy zeroemisyjne. 

Efekty naboru wniosków w programie Zielony Transport Publiczny podsumowali wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

Jak podkreślał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, realizacja programu przyczyni się do wzmocnienia produkcji przemysłowej w Polsce w czasie wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19.

– Cieszy nas zainteresowanie średnich i mniejszych miast oraz to, że 20 miast po raz pierwszy kupi autobusy elektryczne i wodorowe. To pokazuje, że nasza strategia elektryfikacji transportu jest dobrze przyjęta przez samorządy – mówił Michał Kurtyka.

REKLAMA

Wnioskodawcy aplikowali o zakup 300 autobusów na prąd i kilku trolejbusów, a także około 100 autobusów wodorowych. Pojawienie się we wnioskach autobusów na wodór podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– To powinno dać impuls do wodoryzacji transportu publicznego, ale również do budowy kompetencji polskiego przemysłu w zakresie produkcji autobusów wodorowych, jak również technologii produkcji, transportu, magazynowania i tankowania wodoru – zgodnie z celami strategii wodorowej – ocenił Ireneusz Zyska.

Wnioskodawcy przewidzieli również budowę około 180 stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz 2 stacji tankowania wodorem, a także przeszkolenie ok. 970 osób w zakresie obsługi pojazdów bezemisyjnych.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski wyliczał, że dotychczas dzięki wsparciu ze środków unijnych oraz krajowych programów NFOŚiGW takich jak Gepard czy Kangur samorządy zakontraktowały zakup około 690 autobusów elektrycznych, przy czym 430 jest już zarejestrowanych.

Jak podkreślał prezes Funduszu, wyzwanie elektryfikacji miejskiego transportu publicznego jest ogromne, ponieważ w polskich miastach jeździ ponad 12 tys. autobusów, a ich średni przebieg wynosi ponad 75 tys. km.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski poinformował, że Narodowy Fundusz pracuje nad drugą fazą programu Zielony Transport Publiczny, która ma być finansowana z Krajowego Planu Odbudowy.

– Razem z właśnie zakończonym naborem dwie fazy programu powinny wypełnić lukę finansową między POIiŚ 2014-2020 a funduszami strukturalnymi z nowej perspektywy finansowej UE. Stabilna perspektywa wsparcia finansowego pozwala nie tylko miastom planować stopniową wymianę floty, ale również polskim producentom autobusów płynnie rozwijać portfele zamówień – ocenił Artur Lorkowski.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.