Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już w 2035 r.

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już w 2035 r.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Między innymi taki zapis chce wprowadzić do unijnego prawa Komisja Europejska w ramach zaprezentowanego wczoraj pakietu legislacyjnego Fit for 55, którego celem jest doprowadzenie do ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55 proc. w porównaniu do emisji z roku 1990. Bruksela podkreśla, że aby to osiągnąć, konieczne jest przyspieszenie transformacji w obszarach, w których dotąd nie był notowany wystarczający postęp. Jednym z nich jest transport.

Dla transportu drogowego i elektromobilności najistotniejsze aspekty zaprezentowanego wczoraj pakietu Fit for 55 wiążą się z planowanym uchyleniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej rozporządzeniem o tym samym tytule. Tym samym AFID zamieni się w AFIR.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w ten sposób cele zawarte w unijnym prawie w obszarze transportu – w tym m.in. dotyczące systematycznego ograniczania floty pojazdów spalinowych, wzrostu publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych – staną się wiążące dla państw Unii Europejskiej. Instrument prawny w randze rozporządzenia narzuca obowiązki ukształtowania przez kraje UE strategii skierowanych na osiągnięcie ambitnych celów już w 2025 r.

REKLAMA

AFIR przewiduje uruchomienie narzędzi monitorowania postępów w implementacji przepisów rozporządzenia i osiągania wyznaczonych celów. Państwa mają raportować wzrost liczby pojazdów elektrycznych i nowych punktów ładowania według tych samych, uniwersalnych standardów UE. Tak samo raportowane ma być ograniczanie liczby konwencjonalnych pojazdów.

Cele, których osiągnięcie ma pomóc w realizacji AFIR, zostały określone w Europejskim Zielony Ładzie. Użytkownicy pojazdów elektrycznych mają mieć dostęp do miliona punktów ładowania w 2025 roku oraz do 3 milionów w 2030 roku. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności i Europejski Zielony Ład zakładają całkowitą dekarbonizację sektora transportowego w 2050 r.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, podkreśla, że pakiet Fit for 55 to bardzo ważny i długo oczekiwany krok legislacyjny ze strony Komisji Europejskiej.

– Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę – zarówno w Polsce, jak też podczas dyskusji prowadzonych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – aby zaproponowane regulacje miały wiążący charakter. Ambitne limity emisji CO2 wliczają również istotne ograniczenia w możliwości rejestracji pojazdów konwencjonalnych w Europie po 2035 roku. Osiągnięcie tych celów w naszym regionie i na naszym rynku wymaga jednak efektywnych mechanizmów wsparcia – zarówno tych wprowadzanych poprzez AFIR, jak też wdrażanych na poziomie państw członkowskich – komentuje Maciej Mazur.

Jakie są najważniejsze propopozycje legislacyjne, które pojawiły się w pakiecie Fit for 55 w obszarze transportu drogowego?  

To przede wszystkim wyłączanie sprzedaży pojazdów z napędem spalinowym w 2035 roku.

Do 1 stycznia 2024 r. każde państwo UE ma przedstawić Komisji Europejskiej projekt narodowej strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych zapewniających osiągnięcie celów AFIR oraz pakietu Fit for 55.

REKLAMA

Na koniec każdego roku rządy państw członkowskie mają zapewnić, że dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu elektrycznego dostępne będzie minimum 1 kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dla hybyrd plug-in ma to być minimum 0,66 kW mocy.

Operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będą mieli obowiązek udzielenia czytelnej informacji dotyczącej ceny ładowania. Dotyczy to szczególnie ceny za sesję, za minutę i za kWh.

Komisja chce ponadto wprowadzić czytelne oznakowanie punktów ładowania dostępnych w ramach sieci TEN-T, zapewniając łatwy dostęp do tych punktów.

Kolejny punkt to rozwój infrastruktury ładowania wodorem. Do 31 grudnia 2030 r. punkty ładowania powinny być dostępne minimum co 150 kilometrów w ramach sieci TEN-T, z mocą 2 ton na dobę i dyspozytorem o mocy 700 barów. Możliwość tankowania płynnego wodoru powinna być dostępna minimum co 450 kilometrów w ramach sieci TEN-T. Operatorzy stacji tankowania wodoru mają umożliwić płatności kartą w terminalu i zbliżeniowo.

AFIR ma również zapewnić instrumenty prawne wprowadzone w celu uregulowania tzw. opłat roamingowych za ładowanie pojazdów elektrycznych oraz ułatwienie transgranicznych systemów płatności w tym obszarze oraz interoperacyjności infrastruktury ładowania.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zwraca przy tym uwagę, że o ile zaprezentowane wczoraj przez KE propozycje są istotnym elementem wsparcia dla sektora transportu drogowego, to pozostają obszary, które również wymagają szybkiego uregulowania.

PSPA wskazuje, że wciąż nieznane są projekty ważnego szczególnie dla Polski tzw. rozporządzenia bateryjnego. Te regulacje są przewidziane w drugiej turze propozycji pakietu Fit for 55 spodziewanej w czwartym kwartale 2021 r.

Regulacja nieujęta w ramach pakietu, a bardzo istotna dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, to również dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz standardy Euro 7 dla pojazdów osobistych, pojazdów dostawczych, ciężarówek i autobusów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.