Wkrótce dopłaty do leasingu aut elektrycznych

Wkrótce dopłaty do leasingu aut elektrycznych
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Dofinansowanie do leasingu aut elektrycznych będzie drugim etapem wdrażania programu Mój Elektryk. W pierwszym etapie, w którym jest już prowadzony nabór wniosków, dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego mogą pozyskać osoby fizyczne.

Nabór wniosków o dopłaty na samochody elektryczne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przed dwoma tygodniami. Na razie po dofinansowanie mogą zgłaszać się osoby fizyczne.

W przypadku osób fizycznych dopłata wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny nawet 27 000 zł. W ten sposób poza efektem ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także efekt społeczny – upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych.

REKLAMA

Maksymalna cena pojazdu objętego wsparciem wynosi 225 tys. zł, przy czym ten limit nie obowiązuje nabywców posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Drugim etapem programu Mój Elektryk mają być dopłaty dla przedsiębiorców i samorządów. W realizację tego etapu mają zostać zaangażowane banki, które będą uczestniczyć w leasingu aut elektrycznych objętych dopłatą z Mojego Elektryka.

Z puli środków otrzymanych z NFOŚiGW banki będą udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wyłącznie na samochody zeroemisyjne, które są fabrycznie nowe i których cena nie będzie wyższa niż określona w programie. Wnioskować będzie można o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii: M1, N1 lub L1e-L7e. 

Dla przedsiębiorców, jednostek samorządowych i pozostałych jednostek dopłata będzie mogła objąć zakup auta z kategorii M1 o maksymalnej wartości 225 tys. zł. W pozostałych kategoriach nie ma górnego limitu cenowego.

W kategorii M1 maksymalna dopłata może wynieść – jak w przypadku osób fizycznych – do 18 750 zł lub do 27 tys. zł, ale wówczas wymagany będzie minimalny przebieg 15 tys. km rocznie.

W przypadku aut z kategorii M2, M3 , N1 dofinansowanie może wynieść dla tej grupy podmiotów do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tys. zł – a także do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. zł przy – przy spełnieniu warunku minimalnego przebiegu 20 tys. km.

REKLAMA

Dopłata do zakupu auta z kategorii L1e-L7e może wynieść maksymalnie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

NFOŚiGW udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu Mój Elektryk środki finansowe, które banki będą przekazywały na dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

W ramach naboru, który ruszy 2 sierpnia i będzie trwał cztery tygodnie, NFOŚiGW oczekuje na zgłoszenia banków, które zadeklarują gotowość uruchomienia systemu dystrybucji dopłat do leasingu najpóźniej w ciągu 90 dni od podpisania umowy z NFOŚiGW.

Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która zgłosi takie zainteresowanie na każdym etapie wdrażania programu Mój Elektryk.

Podstawą uczestnictwa banku w programie Mój Elektryk będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o udostępnienie środków finansowych. Treść tej umowy – podobnie jak treść umowy zawieranej między bankami i firmami leasingowymi, a także treść umowy dotacji zawieranej przez bank z leasingobiorcą, zostały wystandaryzowane, aby zapewnić korzystającym z leasingu takie same warunki uzyskania dotacji bez względu na to, z którą firmą leasingową zdecydują się współpracować, jak również niezależnie od tego, z którym bankiem będzie współpracowała dana firma leasingowa. 

Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW, zapewnia, że system dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębiorców, w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania aut przez leasing.

– Wnioski o dopłaty do leasingu aut zeroemisyjnych będą składane u pracownika firmy leasingowej, który będzie odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą podejmowały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu dotacji w ciągu 20 dni od przekazania wniosku do banku przez firmę leasingową. Tak prosty dostęp do dopłat na leasing aut elektrycznych jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy NFOŚiGW z przedstawicielami sektora bankowego oraz leasingowego – informuje Artur Lorkowski.

Budżet całego programu Mój Elektryk, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.