URE wyznaczył operatorów stacji ładownia w kolejnych miastach

URE wyznaczył operatorów stacji ładownia w kolejnych miastach
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki wyznaczył operatorów publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych dla następnych miast. Do grona miast, dla których już wcześniej regulator wybrał takich operatorów, dołączyło teraz siedem kolejnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna – wskazana w ustawie – liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji.

Buduje je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania.

REKLAMA

Do grona 16 miast, dla których Urząd Regulacji Energetyki wcześniej wybrał operatorów stacji ładowania, dołączyły Radom i Opole oraz pięć miast z województwa śląskiego: Bytom, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Rybnik i Zabrze.

W Radomiu taką funkcję będzie pełnić PGE Obrót, natomiast dla pozostałych sześciu miast urzędowym operatorem stacji ładowania ma być Tauron Sprzedaż.

Wcześniej w tym roku na podstawie decyzji URE swoich operatorów zyskały: Elbląg, Gliwice, Białystok, Toruń i Częstochowa. Te miasta dołączyły do Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina, dla których regulator wcześniej wyznaczył operatora stacji ładowania.

Do tej pory do URE najwięcej wniosków o wyznaczenie operatora stacji ładowania wpłynęło z województwa śląskiego. Już osiem miast tego województwa otrzymało pozytywną decyzję, a jeszcze 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania przez regulatora. – Obserwujemy, że Śląsk może stać się jednym z bardziej rozwiniętych elektromobilnie regionów w Polsce pod względem rozbudowanej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG – wnioskuje regulator. 

REKLAMA

Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za: zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania; spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych; wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego; wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji czy zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Ponadto do ich obowiązków należy przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania.

Z kolei dostawca usługi ładowania ma świadczyć usługę obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, a także ma udostępniać na swojej stronie internetowej informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.

URE zaznacza, że operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.