Zniżki na zakup ekologicznych aut w Unii Europejskiej

Zniżki na zakup ekologicznych aut w Unii Europejskiej
Toyota press

W jaki sposób poszczególne kraje Unii zachęcają swoich obywateli do zakupu samochodów elektrycznych czy hybryd? {więcej}

O ile w Polsce chętni do zakupu ekologicznych aut w dalszym ciągu nie mogą liczyć na jakiekolwiek zniżki czy ulgi, a polskie prawo, choćby w zakresie rejastracji aut, jest daleko w tyle za rozwojem motoryzacyjnych technologii, rządy innych krajów w Europie zachęcają do przesiadania się na samochody charakteryzujące się niską emisją spalin, oferując ich właścicielom szereg dotacji i ulg.

Poprzez system dopłat do zakupu samochodów elektrycznych i hybrydowych ekologiczną motoryzację wspierają m.in. władze Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Włoch, Holandii, Danii, Irlandii, Szwecji i Rumunii.

REKLAMA

Brytyjczycy, którzy kupią samochód elektryczny lub hybrydę plug-in o emisji nieprzekraczającej 75 g CO2/km otrzymają od swojego rządu premię w wysokości 5 tys. funtów lub zniżkę odpowiadającą 25% wartości pojazdu. Dodatkowo kierowcy EV (Electric Vehicles) na Wyspach są zwolnieni z rocznego podatku drogowego oraz z podatku od samochodów służbowych w ciągu 5 lat od daty rejestracji.

We Francji zakup auta emitującego do 60 g C02 na kilometr wiąże się z premią dla nabywcy w wysokości 5 tys. euro, a w przypadku, gdy emisja wynosi poniżej 110 g/km, premia to 2 tys. euro – czytamy w Moto.pl.

REKLAMA

Rząd Belgii zachęca do przesiadania się na ekologiczne auta, dając ich właścicielom ulgę w wysokości 15% ceny zakupu w przypadku emisji niższej niż 105 g/km oraz 3% w przypadku emisji na poziomie 105-115 g/km. Na dodatkowe korzyści w postaci odliczeń od podatku dochodowego mogą liczyć przedsiębiorcy. Ponadto, dla osób kupujących całkowicie elektryczne samochody przewidziane jest obniżenie podatku dochodowego na poziomie 30% ceny zakupu EV.

W Portugalii nabywcy samochodów elektrycznych otrzymają premię w wysokości 5 tys. euro, a gdy zakupowi EV będzie towarzyszyć zezłomowanie starego auta, premia powiększy się o dodatkowe 1,5 tys. euro.

W sąsiedniej Hiszpanii podobnym systemem ulg objęte są nie tylko auta elektryczne i hybrydowe, ale także napędzane wodorem, LPG i CNG.

Preferencje dla ekologicznych samochodów wprowadzają także nasi sąsiedzi. Niemcy zwalniają użytkowników EV od podatku drogowego na okres 5 lat od daty pierwszej rejestracji, a Czesi oferują podobną ulgę dla właścicieli aut z napedem alternatywnym, jednak tylko w przypadku aut firmowych.

W wyżej wymienionym gronie – oprócz Czech – brakuje nowych, wschodnioeuropejskich członków UE, niemniej jednak pierwsze kroki w celu promocji ekologicznych aut poczyniła już Rumunia, która zwolniła właścicieli EV’s i hybryd z opłaty za zanieczyszczenia uiszczanej przy rejestracji auta.

Jak czytamy na Moto.pl, w naszym kraju propagatorem podobnych zmian jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, który przekonuje do zastąpienia akcyzy podatkiem, którego wysokość będzie uzależniona od poziomu emisji spalin danego auta.