Urzędnicy przesiądą się do ekologicznych aut?

Urzędnicy przesiądą się do ekologicznych aut?
materiał prasowy

Sektor publiczny przy zakupie nowych aut będzie musiał kierować się poziomem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. {więcej}

Chociaż już większość europejskich państw ustawowo promuje rozwój ekologicznego transportu, m.in. poprzez ulgi podatkowe przy zakupie samochodów hybrydowych czy elektrycznych, w Polsce jak dotąd nie mieliśmy regulacji zachęcających do przesiadania się na samochody charakteryzujące się ograniczoną emisją spalin.

Pierwsze tego typu rozwiązania w naszym kraju zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

REKLAMA
REKLAMA

Rozporządzenie jest konsekwencją unijnej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, której obowiązek wdrożenia spoczywa na polskich władzach.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, sektor publiczny wybierając w procedurze zamówień publicznych nowe pojazdy, oprócz ceny, będzie musiał kierować się także ich poziomem energooszczędności i emisji spalin – w szczególności zawartości dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych.

Przy wyborze pojazdów zamawiający będą mogli kierować się jedną z dwóch procedur. W piewszej, zwanej „progową”, wyboru będzie można dokonać na podstawie informacji o zużyciu energii i emisji spalin. W drugim wariancie, „kosztowym”, decydować mają wartości pieniężne odzwierciedlające koszty zużycia paliw oraz koszty emisji spalin.